Winkels in historisch perspectief

with Geen reacties

 

Op 10 februari 2017 heeft de stichting culturele erfgoed Enschede een notitie uitgebracht met als titel “Winkels in historisch perspectief”.
Deze notitie is verzonden naar alle abonnees van onze nieuwsbrief maar ook naar vele winkeleigenaars, branche organisaties, politiek en bestuur van Enschede. Onze kritische blik over de gebouwde omgeving van Enschede brengt ons steeds weer op zaken die het historische karakter van Enschede bepalen of vanuit het verleden hebben bepaald.
Het is ons opgevallen dat wij in Enschede beschikken over zeer fraaie historische winkelpanden die echter in de loop der jaren opgeofferd zijn aan het modernisme van de eigentijdse winkelstad Enschede.
Enschede en dan met name het stadscentrum is samengesteld uit grootschalige gebouwen van het grootwinkelbedrijf en de kleinschalige detailhandel. Met name het grootwinkelbedrijf heeft een dominante winkelpositie in het stadscentrum. Deze megawinkels bepalen in belangrijke mate de sfeer en de uitstraling van bijvoorbeeld Het G.J. van Heekplein.
Daarnaast zijn er prominente winkelstraten met kleinschalige winkels die een kopie zijn geworden van de landelijke winkelketens.
Wij hebben een inventarisatie gemaakt van kleinschalige historische winkelpanden die in de loop van de jaren zijn verworden tot “gewone” winkels. Deze betreurenswaardige ontwikkeling willen wij graag aan de kaak stellen vooral om het Enschedese stadscentrum naar de toekomst meer historische identiteit te geven.
Enschede is ook voor de regio een belangrijke winkelstad geworden en in onze binnenstad zijn vele historische winkelpanden die juist nu het verschil kunnen maken. Wij nodigen bestuurders van de gemeente Enschede, ondernemers, en brancheorganisaties uit om een toekomstvisie te ontwikkelen waarin het historische karakter van de binnenstad opnieuw in ontwikkeling wordt gebracht en er sprake is van een meer gevarieerde winkelomgeving met de nadruk op een historisch stadscentrum.
De Enschedese binnenstad is een economische factor van betekenis waarbij werkgelegenheid ook
voor de toekomst van essentieel belang is. Onderscheidend en ondernemend zijn hierbij de sleutelwoorden voor de toekomst van de  Enschedese binnenstad.
Lees de volledige notitie hieronder.

Historische wnkelpanden Enschede 2017 .

 

Prijs tegen ‘monumentale verminking’ 

Perspublicatie TC Tubantia over Historische winkelpanden in Enschede.

Datum: 23 februari 2016.

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede gaat een tweejaarlijkse prijs uitreiken aan eigenaren van winkelpanden in de binnenstad die de voorgevel van hun gebouw restaureren. De stichting hoopt daarmee de aandacht voor historisch
cultureel erfgoed in het centrum te vergroten.
ANNE LOOHUIS
In haar maandelijkse nieuwsbrief laat de stichting zich kritisch uit over het verlies van authenticiteit in de binnenstad van Enschede. Dat komt vooral doordat veel winkelpanden niet meer herkenbaar zijn als monumentale gebouwen en zich daardoor niet meer onderscheiden van de rest. ‘De panden zijn de laatste jaren aangepast aan de eisen van deze tijd. In de meeste gevallen heeft dat geleid tot een monumentale verminking, die soms wel maar soms ook niet meer te reconstrueren is’, aldus de stichting.
Zij vindt dat Enschede hierdoor deels zijn identiteit heeft verloren. Ook de komst van nieuwe winkels, die qua architectuur sterk verschillen van panden van voor de
Tweede Wereldoorlog, draagt daaraan bij. “Kijk eens naar de Haverstraatpassage en de Stadsgravenstraat”, noemt John
Nijhuis, voorzitter van de stichting, als voorbeeld. “Daar staan veel historische panden, maar je ziet weinig meer terug van die historische identiteit.” Pandeigenaren kunnen daar verandering in brengen door gevels in oude staat terug te brengen. De mooiste resultaten beloont de Stichting Cultureel Erfgoed met een gevelplaquette.
Een blijk van waardering, in de hoop dat het ook andere  pandeigenaren over de streep trekt. Nijhuis: “We willen vooral bewustwording creëren, zodat het onderwerp meer gaat leven.” Een driekoppige commissie beoordeelt de genomineerde panden op architectuur, duurzaamheid en historische context. De stichting hoopt op medewerking van de gemeente Enschede en Winkelhart Enschede. Belangrijke spelers die volgens Nijhuis pandeigenaren kunnen motiveren actie te ondernemen.
De gemeente doet dat al door het verstrekken van een subsidie voor gevelrestauratie. De stichting moet nog met beide partijen in gesprek over het initiatief. “Maar die prijs komt er, ongeacht of ze mee willen werken”, zegt Nijhuis vastberaden.
De Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, die zich ook bezighoudt met de geschiedenis van de stad, waardeert het initiatief. “Er is al veel verloren gegaan in Enschede”, zegt voorzitter Dick Buursink. “Als de prijs eraan bijdraagt dat historisch erfgoed bewaard blijft, kan ik dat alleen maar ondersteunen.” Buursink vindt de prijs vooral een signaal naar de gemeenteraad, die het volgens hem laat afweten als het gaat om bescherming van cultureel historisch erfgoed. “De meest interessante gemeenten zijn gemeenten die zich onderscheiden door bijzondere panden en een bijzondere geschiedenis. Enschede heeft hier weinig aandacht voor.” Wanneer de eerste gevelrestauratieprijs wordt uitgereikt is nog niet bekend. De stichting hoopt dit nog dit jaar te kunnen doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *