Wat valt wel en niet onder de verzekering?
Laten we beginnen te vertellen dat geen enkele polis met elkaar te vergelijken is of de zelfde schade dekking heeeft. Onderstaande situaties en suggesties kunnen dus afwijken van uw polis. Het is dus van het grootste belang dat u kennis neemt van wat precies wel en niet verzekerd is.
De klimaatveranderingen zijn ook in Enschede merkbaar. Steeds vaker is er sprake van hevige stortbuien met als gevolg overstromingen in huizen en straten. Enschede is echter volop bezig om retentie gebieden aan te leggen. [Bij retentie wordt ervoor gezorgd dat het water niet direct tot afstroming komt, maar in grote bekkens wordt verzameld. Deze gebieden zijn soms gerealiseerd, soms in ontwikkeling of moeten nog ontwikkeld worden.]
Toch zal de bevolking van Enschede de komende decennia moeten leven met toenemende wateroverlast en zal men zich bewust moeten worden wat dit betekent voor het eigen woongebied c.q. de eigen woning. We denken vaak; “daar zijn we goed voor verzekerd” maar in veel gevallen blijkt dat verzekeraars niet alle waterschade dekken. Tijd om dit onderwerp eens even onder de loep te houden.
 
Neerslag, lekkage en overstroming: wat dekt je verzekering?
Na flinke neerslag kan er snel waterschade ontstaan. Maar keert jouw verzekering dan uit? En hoe zit het met andere waterschades? De Nederlandse lente- en zomerregens worden steeds grilliger. Forse neerslag met lekkages, overstromingen en waterschade tot gevolg. Hoe gaat je verzekering daar precies mee om? Wordt alle schade zonder meer vergoed? De wisselingen in ons klimaat lijken elk jaar heftiger te worden. Het ene moment vallen de mussen nog van het dak. Het volgende moment proberen de dakgoten en riolen enorme hoeveelheden water weg te krijgen. Maar wat als het water een weg naar binnen weet te vinden? Keert jouw verzekering de schade dan uit?
Schade via water van boven
Bij stevige wind en regenval kruipt het hemelwater soms onder de dakpannen door. Dit resulteert doorgaans in een vochtplek bij het plafond of op de muur. Deze waterschade dekt de verzekeraar. Je opstalverzekering keert de kosten voor schilder- en stucwerk uit. 
Is de schade veroorzaakt doordat er een raam openstaat, dan keert de verzekeraar niet uit. Voor water dat door de muur heen trekt, is ook geen dekking op de verzekering.
Waterschade via water van onderen
Je kelder is ondergelopen. De inboedelverzekering betaalt dan voor de spullen die er lagen. Zijn de muren ook beschadigd? Dan zijn de kosten voor de opstalverzekering of voor de eigenaar zelf
Waterschade via water van de zijkant
Een rivier overstroomt. Of een gemaal in de buurt is stil komen te vallen. De omliggende straten lopen vol water. Zandzakken worden aangerukt maar kunnen niet voorkomen dat enkele huizen vol water komen te staan. In dit geval keert een verzekeraar niet uit. Dekking tegen overstromingen vormen in veel gevallen geen onderdeel van de dekking.
Waterschade via water van binnenuit
Water komt niet altijd van boven. Het kan ook uit je huis komen. Denk aan water uit de centrale verwarming of de waterleiding. Deze schade wordt vergoed door je verzekeraar. Mits de schade uiteraard onverwachts is veroorzaakt. Heb je zelf een kraan open laten staan, reken dan niet op een vergoeding van je verzekeraar.
Weet je niet precies of de waterschade in jouw geval gedekt is op je inboedel verzekering, neem dan altijd contact op met je verzekeraar. Je hoort dan vanzelf of je schade wel of niet wordt vergoed en welke acties je moet ondernemen. Doe dit zo snel mogelijk. Als je te lang wacht en er ontstaat daardoor meer schade, dan is je verzekeraar minder coulant.
Neem geen initiatief om de waterschade te herstellen nadat u van uw verzekeraar toestemming hebt gekregen om de schade te herstellen. Daarnaast is het belangrijk dat u de schade zoveel mogelijk documenteert door middel van foto’s, video’s, krantenberichten en het weerbericht van het KNMI.
Hebt u vragen over verzekeringen?
Stel uw vraag via mail info@cultureelerfgoedenschede.nl