Wij willen u graag meenemen op reis naar het cultureel erfgoed van Enschede.
De stichting cultureel erfgoed Enschede is een particulier initiatief en is in 2014 als juridische rechtspersoon opgericht.
De stichting cultureel erfgoed Enschede heeft twee belangrijke doelstellingen namelijk:
1. Publieksvoorlichting over Rijks en gemeentelijke monumenten in Enschede.
De stichting wil een zo breed mogelijk publiek informeren omtrent het cultureel erfgoed van Enschede. Dat gebeurt via de website www.cultureelerfgoedenschede.nl en de Facebookpagina van de stichting  https://www.facebook.com/cultureelerfgoedenschede/
2. Het ondersteunen c.q. adviseren van monumenteigenaars over bouwkundige, financiële en juridische onderwerpen.
De stichting cultureel erfgoed Enschede kan monumenteigenaars of bewoners van een monument adviseren op tal van onderwerpen. Denk hierbij aan herontwikkeling van een monument, energievraagstukken, subsidieverstrekkingen, curatief en preventief onderhoud van een monument en juridische zaken.
Maandelijks brengt de stichting cultureel erfgoed een digitale nieuwsbrief uit met actuele onderwerpen over Rijks en gemeentelijke monumenten in de gemeente Enschede.
De stichting is een non profit organisatie en heeft geen commerciële doelstellingen. Aan de stichting cultureel erfgoed Enschede zijn Partners verbonden die een professionele inbreng hebben binnen het kenniscentrum van de stichting. Daarnaast zijn er vrijwilligers en correspondenten die onder andere een bijdrage leveren aan de inhoud van de website en de maandelijkse nieuwsbrief.
Voor wat betreft haar exploitatie is de stichting afhankelijk van donaties van partners en monumenteigenaars.
Het bestuur van de stichting cultureel erfgoed bestaat uit drie personen met specifieke competenties op het gebied van cultureel erfgoed. Wilt u meer informatie over de activiteiten van de stichting cultureel erfgoed Enschede neem dan contact met ons op;
E: info@cultureelerfgoedenschede.nl
T: 053-2311916
P: Postbus 689, 7500AR  Enschede.