Schilderwerk winkelpand aan de Marktstraat 6

Schilderwerk winkelpand aan de Marktstraat 6

with Geen reacties
Volop consternatie over het winkelpand aan de Marktstraat 6 in Enschede.
Voor stadsbouwmeester Robin Veenink is het wel duidelijk, er zal een procedure Welstandsexses worden gestart om er voor te zorgen dat de gevel van het pand aan de Marktstraat 6 weer in de originele staat zal worden hersteld.
Niet alleen een overweldigende publieke verontwaardiging maar ook de Enschedese politiek is zich inmiddels geworden van het feit dat deze verfbeurt actie duidelijk te ver gaat. De redelijke eisen van welstand zoals deze in de woningwet zijn opgenomen zijn hier overschreden en maatregelen zijn ook ons inziens volledig gerechtvaardigd.
Het blijkt echter maar weer dat de waardenkaart van Enschede waar gebouwen zijn geselecteerd met een hoge attentiewaarde geen enkele waarborg zijn om historische beschadiging van een waardevol gebouw veilig te stellen.
Wij pleiten voor aanvullende maatregelen zodat eigenaars van gebouwen met een hoge attentiewaarde vooraf geïnformeerd zijn over de beeldkwaliteit en vooral het behoud daarvan. Hier ligt een belangrijke preventieve taak voor de gemeente Enschede zodat we niet verontwaardigd zijn over acties van gebouweigenaars die zelf niet op de hoogte zijn van over het begrip beeldkwaliteit.
Volgens B&W is het alleen mogelijk om achteraf te reageren, maar als de gemeente Enschede alleen maar afwacht en zelf geen initiatief ontwikkeld om gebouw eigenaars te informeren wie valt er dan iets te verwijten. Misschien is een schoonmaakactie nog wel mogelijk maar zal onmiddellijk de vraag doen opkomen “wie gaat dat betalen”
Wij blijven deze casus volgen en zijn benieuwd naar het vervolg.