Memorialday 7 mei 1862

with Geen reacties

 

In de laatste twee eeuwen is Enschede getroffen door verschillende rampzalige gebeurtenissen onder andere de stadsbrand op 7 mei 1862 en de vuurwerkramp op 13 mei 2000. Bij de vuurwerkramp waren 23 dodelijke slachtoffers te betreuren en bij de stadsbrand in 1862 vielen er twee doden.
Enschede herdenkt jaarlijks de vuurwerkramp maar de laatste herdenking van de stadsbrand vond plaats bij de 150 jarige herdenking van de brand in 2012.
De brand in 1862 heeft voor Enschede vreselijke gevolgen gehad want de historische binnenstad van Enschede was in 12 uur tijd geheel verdwenen. Je zou denken dat in onze moderne tijd een dergelijke ramp zich niet meer zal voordoen maar de vuurwerkramp heeft bewezen dat in korte tijd een groot gebied geheel in de as kan worden gelegd.
Onze herinneringen vervagen snel en we zullen ons deze rampen moeten blijven herinneren om ons bewust te zijn van het onvoorspelbare. Onze huidige complexe maatschappij dwingt ons tot het nemen van effectieve maatregelen ter beveiliging van de openbare ruimte, onze werkruimten en woningen.
Het voorkomen van bijvoorbeeld brand vraagt niet alleen om voortdurende technische beveiligingsaanpassingen maar vooral bewustwording van gebruikers en risico analyse.
Brandpreventie is bij velen van ons nu niet bepaald een populair onderwerp en we zullen de inwoners van Enschede moeten verleiden om dit onderwerp op de agenda te plaatsen. Ons idee hierover is om jaarlijks op de datum 7 mei [de datum van de brand van Enschede in 1862] een Memorial Day te organiseren waarbij het accent ligt op informatie over brandpreventie gelardeerd met verschillende activiteiten op de oude Markt.
Het initiatief hiervoor zou gerealiseerd kunnen worden door een multidisciplinair samenwerkingsverband van bijvoorbeeld het bestuur van de gemeente Enschede, de Brandweer & politie, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, woningbouwcorporaties en
zorginstellingen.
Een kerncommissie samengesteld uit de bovengenoemde geledingen zou voor het jaar 2017 een plan kunnen ontwikkelen zodat de eerste Memorial Day gerealiseerd kan worden op 7 mei 2017 precies 155 jaar na de grote standsbrand van Enschede in 1862.
Het jaarlijkse evenement dient de herinnering levend te houden van de grote stadbrand van 1862 en een mix te zijn van herdenking, voorlichting, demonstraties en competities. We kunnen ons voorstellen dat eveneens samenwerking hierin mogelijk is met omringende gemeenten inclusief de gemeente Gronau.
Doelstelling van de Memorial Day stadsbrand Enschede 1862 is tweedelig namelijk;
1. Een jaarlijkse herdenking van de stadsbrand van 7 mei 1862.
De omvang en de impact van de standbrand van Enschede in 1862 rechtvaardigt naar onze mening een jaarlijkse herdenking. Herdenken betekent bewustwording van de kwetsbaarheid van een stad en zijn inwoners ondanks alle technische
hulpmiddelen die ons heden ten dage ten dienste staan. De menselijke factor speelt ook in de huidige tijd een cruciale rol bij het voorkomen van rampen van dergelijke of kleinere omvang.
De rokende puinhopen op de oude markt. Rechts de overblijfselen van de Jacobuskerk.
Brand is en blijft een voortdurende dreiging voor inwoners, natuur, roerend en onroerend goed in de gemeente Enschede. Vanuit de doelstelling van de stichting cultureel erfgoed Enschede denken wij hier in het bijzonder aan de bescherming van het cultureel erfgoed waar Enschede over beschikt. Een herdenkingsdag van de brand in 1862 kan de bewustwording van verschillende
groepen binnen de samenleving van Enschede stimuleren en verbeteren.
2. Een jaarlijkse festiviteit die de nadruk moet leggen op brandpreventie voor verschillende groepen binnen de Enschedese samenleving.
Voorbeeld activiteiten.
 Wandeling door binnenstad van Enschede van voor de brand.
In 2012 is er al een stadsrondleiding gegeven langs belangrijke plaatsen die een
relatie hebben met de brand van 1862. Deze stadsrondeleiding zou jaarlijks op 7 mei kunnen worden georganiseerd.
 Kranslegging door gemeentebestuur bij het monument op de oude markt.
Een herdenkingsdag dient draagvlak te hebben vanuit het bestuur van de gemeente Enschede. Een formele jaarlijkse kranslegging op 7 mei zou hier dan ook zeer gepast zijn.
 Demonstratie Brandweer Twente op de oude markt.
De jaarlijkse aanwezigheid van de Brandweer Twente op 7 mei op de oude markt is in dit verband wel zeer toepasselijk. Te denken valt hierbij aan demonstraties van de Brandweer, het presenteren van brandpreventie programma’s en een jaarlijks “open Huis” op 7 mei van de Brandweer kazerne in Enschede.
Informatie door de Brandweer Twente op 7 mei aan specifieke doelgroepen zoals;
-Zelfstandig wonende ouderen,
-Midden en klein bedrijf.
-Verenigingen van Eigenaars.
-Woningbouwcorporaties.
-Monument eigenaars en bewoners.
 Lespakket Brandpreventie basisscholen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Mogelijk kan er voor kinderen van het basisonderwijs een lespakket worden samengesteld over brandpreventie. Hierbij valt te overwegen een samenwerking met de University Twente en de Saxion Hogeschool voor een meerjarenprogramma.
 Brand Preventie Fair.
Een plaats waar bedrijven, organisaties en instellingen zich op 7 mei kunnen presenteren met kennis en informatie over brandveiligheid en producten en diensten.
Hierbij valt te denken aan;
-Informatie over brandblusmiddelen.
-Brandpreventie in en om het huis.
-Brandveiligheidsinformatie voor Verenigingen van Eigenaars.
-Verzekeren tegen brand.
-Wat te doen bij een autobrand.
-Informatie en demonstratie van rook en brandmelders.
-Tentoonstelling over de stadsbrand van 7 mei 1862.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *