Marktstraat 6

with 2 reacties

Winkelpand aan de Marktstraat 6

Voor stadsbouwmeester Robin Veenink is het wel duidelijk, er zal een procedure Welstandsexses worden gestart om er voor te zorgen dat de gevel van het pand aan de Marktstraat 6 weer in de originele staat zal worden hersteld.
Niet alleen een overweldigende publieke verontwaardiging maar ook de Enschedese politiek is zich inmiddels geworden van het feit dat deze verfbeurt actie duidelijk te ver gaat. De redelijke eisen van welstand zoals deze in de woningwet zijn opgenomen zijn hier overschreden en maatregelen zijn ook ons inziens volledig gerechtvaardigd.
Het blijkt echter maar weer dat de waardenkaart van Enschede waar gebouwen zijn geselecteerd met een hoge attentiewaarde geen enkele waarborg zijn om historische beschadiging van een waardevol gebouw veilig te stellen.
Wij pleiten voor aanvullende maatregelen zodat eigenaars van gebouwen met een hoge attentiewaarde vooraf geïnformeerd zijn over de beeldkwaliteit en vooral het behoud daarvan. Hier ligt een belangrijke preventieve taak voor de gemeente Enschede zodat we niet verontwaardigd zijn over acties van gebouweigenaars die zelf niet op de hoogte zijn van over het begrip beeldkwaliteit.
Volgens B&W is het alleen mogelijk om achteraf te reageren, maar als de gemeente Enschede alleen maar afwacht en zelf geen initiatief ontwikkeld om gebouw eigenaars te informeren wie valt er dan iets te verwijten. Misschien is een schoonmaakactie nog wel mogelijk maar zal onmiddellijk de vraag doen opkomen “wie gaat dat betalen”
Wij blijven deze casus volgen en zijn benieuwd naar het vervolg.

 

De originele kleur en structuur van de buitengevel Marktstraat 6.

04 april 2018
Volgens dagblad TCTubantia van 04 april jl.  is de procedure Welstandsexces door de gemeente Enschede definitief opgestart. De stadsbouwmeester van Enschede oordeelt dat de toegepaste kleur [rood] aan het pand aan de Marktstraat 6 ernstig in strijd is met de redelijke eisen van welstand.  Of deze procedure zal leiden tot herstel van de gevel is echter nog maar de vraag. 
B&W heeft in een brief aan de gemeenteraad aandacht gevraagd voor het cultureel erfgoed van Enschede. Ofschoon in een eerdere nota gesteld werd dat voor handhaving geen capaciteit beschikbaar was  wordt nu duidelijk gemaakt dat wel degelijk zal worden opgetreden tegen aantasting van het erfgoed. Aan de nieuwe gemeenteraad is gevraagd nu ook financieel budget beschikbaar te stellen voor handhaving.
Mei 2019. Column redactie Erfgoed Magazine Enschede.
Het is 7 juni 2017 als TC Tubantia bericht over het overschilderen van het Jugendstilpand aan de Marktstraat 6. Volgens het Forum Erfgoed Enschede een niet te accepteren situatie en Marcel Meijer Hof roept op tot handhaving.

Het monumentenloket ziet echter weinig reden tot handhaven omdat het hier niet om een monumenten gaat aldus Bert Haer.
Niet alleen een overweldigende publieke verontwaardiging maar ook de Enschedese politiek is zich inmiddels bewust geworden van het feit dat deze verfbeurt duidelijk te ver gaat. De redelijke eisen van welstand zoals deze in de woningwet zijn opgenomen zijn hier overschreden en maatregelen zijn ook ons inziens volledig gerechtvaardigd aldus de stadsbouwmeester Robin Veenink.

De gemeente onderneemt nu actie tegen de pandeigenaar, maar de vraag is wat het oplevert. De eigenaar van het betreffende pand is spoorloos en inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder zonder dat er handhavingsmaatregelen zijn genomen.

Het ontbreekt de gemeente aan capaciteit en de eigenaar van het pand is onbenaderbaar. Een patstelling waarvan de uitkomst eigenlijk nu wel voorspelbaar is: We gaan het gewoonweg gedogen!! Dossier gesloten!

December 2019.
Een lang slepende kwestie! Dat mag je wel zeggen want het winkelpand aan de Marktstraat 6 staat al bijna twee jaar troosteloos leeg.
Nadat de eigenaar de gevel van het pand in de rode verf had gezet viel nagenoeg heel Enschede over deze dwaze actie van de eigenaar. De politiek, het gemeente bestuur en erfgoedorganisaties waren het er over eens "dit kan gewoonweg niet"
De gemeente dreigde met een welstand exces ,maar het bleef oorverdovend stil. De eigenaar is inmiddels begonnen met kleine bouwkundige aanpassingen om het pand opnieuw in gebruik te gaan nemen maar de gemeente eist hiervoor een
omgevingsvergunning. Het is weliswaar geen gemeentelijk monument maar wel een historisch belangrijk 114 jaar oud pand in de binnenstad van Enschede.
De eigenaar beklaagt zich nu over de moeizame contacten met de gemeente Enschede om het pand verder aan te passen en weer bedrijfsklaar te maken. Dat de gemeente zich nu formeel opstelt begrijpen wij heel goed. Maar laten we nu proberen om het historische pand weer in de oorspronkelijke kleurstelling terug te brengen en de fraaie entree zo ongeschonden mogelijk te restaureren zodat we in de binnenstad opnieuw een fraai monument terug krijgen.
Januari 2021
Deze casus verdient voor alle betrokken partijen zeker geen schoonheidsprijs want  vanaf juni l 2017 is er al geheibel over de rode kleur van het pand aan de Marktstraat 6. De erfgoedorganisaties waren verontwaardigd, de inwoners van Enschede waren verontwaardigd, de gemeente Enschede was verontwaardigd maar er gebeurde eigenlijk helemaal niets. Ook voor de stadsbouwmeester was het destijds wel duidelijk want er zou onmiddellijk een procedure Welstandsexses worden opgestart.
Het heeft allemaal niet mogen baten en het leek erop dat de verfbeurt zou worden gedoogd. Maar het schijnt dat er nu toch een oplossing in zicht is. De eigenaar van het pand is nog steeds verstrikt in vergunningsprocedures maar hij neemt wel het initiatief om de gevel weer in de oorspronkelijke staat te herstellen. Het is te hopen dat dit pand in een van de belangrijkste winkelstraten van Enschede weer zal worden geopend nadat het ruim 3 jaar een rode steen des aanstoots is geweest.

De herstel werkzaamheden zijn gestart ( 27 april 2021)

TC Tubantia 14 mei 2021

01 maart 2023.

                                                                                   Rode loper ligt uit voor rode winkelpand Marktstraat

Is het dan eindelijk zover dat het “rode winkelpand” aan de Marktstraat gerenoveerd gaat worden. Het lijkt er inderdaad op dat de eigenaar Nico Yagci nu eindelijk omgevingsvergunning heeft gekregen om het winkelpand te renoveren. In 2017 liet de eigenaar zijn Jugendstil pand  rood schilderen en dat bracht de nodige ophef met zich mee van zowel de gemeente Enschede en de erfgoedorganisaties. Het pand dat gebouwd is in 1905 heeft weliswaar geen monumentstatus maar is aangemerkt als “karakteristiek”.

Nico Yagci kan nu aan de slag en we zijn zeer benieuwd naar het eindresultaat.

 

2 Responses

 1. Marcel Meijer Hof
  | Beantwoorden

  Dank voor deze heldere inventarisatie van een langlopende kwestie. Mijn complimenten in het algemeen voor de weloverwogen wijze waarop aandacht geschonken blijft worden aan belangrijke erfgoed-thema’s in Enschede en omstreken. Dit draagt belangrijk bij aan het voor het voetlicht brengen van de rijkgeschakeerde geschiedenis, en het zichtbaar (be)houden van de daarbij behorende monumentwaardige bebouwing.

  • John Nijhuis
   | Beantwoorden

   Hallo Marcel,
   Hartelijk dank voor je reactie en de complimenten. Ik heb wat laat je reactie gezien anders hadden we zeker eerder gereageerd. Wij blijven ons best doen en hopen dat het cultureel erfgoed een plaats in onze samenleving krijgt die het verdiend. Overigens ben jij ook bekend en berucht als degene die opkomt voor het cultureel erfgoed. Met vriendelijke groet, John Nijhuis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *