HET TEESINKBOS
5 mei 2022.
Het is aan de gemeenteraad van Enschede om een besluit te nemen over de toekenning van een beschermd stads- en dorpsgezicht voor de wijk Teesinkbos in Boekelo. Als sinds 2018 loopt er een procedure om het beschermd stads- en dorpsgezicht te kunnen realiseren. Het Oversticht heeft inmiddels de gemeente Enschede geadviseerd deze beschermde status toe te kennen. Belangrijke reden hiervoor is de "esamblagewaarde" van woningen met de omliggende groenvoorziening. Zowel de buitengevels van de woningen en de groenvoorziening worden dor deze status beschermd.
Sinds 2019 is er al sprake van een zogenaamde voorbescherming. Dat wil zeggen dat vanaf 2019 een bescherming al van toepassing is. Voor de realisatie van het beschermd stads- en dorpsgezicht is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk waardoor de stedenbouwkundige waarden worden beschermd.
Voor de realisatie van dit plan is een eenmalige investering van 365.000 euro gemoeid.

 

Wie was Nico Zantinge de architect van Teesinkbos en de bungalows aan de Toernooistraat in Enschede Klik hier  Aan de Toernooistraat staat een rij van zeven bungalows uit 1966