Getfertweg 191

with Geen reacties
01 MEI 2019
Drie erfgoed organisaties, de Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker, Erfgoed vereniging Heemschut en de Stichting Cuypersgenootschap hebben bij de gemeenteraad bezwaar aangetekend voor de mogelijk sloop van het voormalig fabrieksgebouw aan de Getfertweg 191.
Het betreft hier een pand uit de wederopbouw periode en gerealiseerd in 1954 en ontworpen is door architect Joan Klein Breteler ( 1903-1952). De voorbouw, het kantoor gedeelte, is een typisch product van de Wederopbouw architectuur. De achterbouw van het pand kan beschouwd worden als de laatste generatie Shed dakconstructies.
De drie erfgoed organisaties zijn van mening dat dit voormalige fabrieksgebouw met historische en architectonische betekenis behouden moet blijven voor Enschede.
In maart 2019 hebben de erfgoedorganisaties aan het college van B&W gevraagd nader onderzoek te doen naar de cultuurhistorische waarde van dit pand dat herkenbaar uit de Wederopbouwperiode stamt. Dit onderzoek is inmiddels gestart. In de toelichting op het bestemmingsplan Sumatrastraat-Getfertweg is opgemerkt dat er binnen het plangebied van dit bestemmingsplan geen cultuurhistorisch waardevolle objecten, structuren of bouwwerken aanwezig zijn.
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek dat door de gemeente is ingesteld naar de cultuurhistorische waarde van dit fabrieksgebouw zal de gemeente een definitief standpunt innemen.
18 juli 2019
Dankzij gezamenlijk inspanningen van drie erfgoedorganisaties, de ontwikkelaar en de gemeente Enschede is een akkoord bereikt over het behoud van het fabriekje aan de Getfertweg. Het had niet veel gescheeld of dit object was gesloopt. Het ligt in de bedoeling om in het pand kantoorfuncties onder te brengen.
Augustus 2019.
Voor het gebied op de hoek van de Sumatrastraat en de Getfertweg is het bestemmingsplan “Sumatrastraat-Getfertweg” ontworpen dat inmiddels als ontwerp ter visie heeft gelegen. Dit bestemmingsplan voorzag o.a. in de realisatie van 20 grondgebonden woningen in het plangebied waarbij een voormalig fabriekspand aan de Getfertweg 191 zou worden gesloopt. Mede als gevolg van een namens meerdere cultuurhistorische verenigingen ingediende zienswijze is het nieuw bestemmingsplan “Sumatrastraat – Getfertweg 191” ontworpen waarbij wordt uitgegaan van het behoud van het fabriekspand en de realisatie van nog maar 16 grondgebonden woningen. Bron: Gemeente Enschede. De nieuwe bestemming voor het fabrieksgebouwtje is op dit moment nog niet bekend.
Februari 2020
Voor een locatie op de hoek van de Sumatrastraat en de Getfertweg in de wijk “’t Getfert-Perik” is door een particuliere initiatiefnemer het plan ontworpen om hier zestien grondgebonden woningen te realiseren als ook het vestigen van kantoren in een voormalig bedrijfspand aan de Getfertweg 191. Hiermee kan dit pand met cultuurhistorische waarden en een oppervlakte van ca. 300 m2 , in zijn huidige verschijningsvorm blijven bestaan.
Bron: Gemeente Enschede.
Drie erfgoedorganisaties tekenden bezwaar aan tegen de voorgenomen sloop van het naoorlogse fabrieksgebouw. De gemeente Enschede heeft nu in overleg met de ontwikkelaar besloten het fabrieksgebouw te ontwikkelen tot een kantoorpand.Het fabrieksgebouw heeft geen monumentstatus.

http://Groen-licht-Getferteg.pdf

 

Januari 2021.
De renovatie van het fabriekscomplex is inmiddels gestart.

De restauratie van de Shed daken in volle gang. foto Jan Astrego.

Een extra kolom vanwege de dakisolatie. foto Jan Astrego.