Theekoepel Wilgenkamp Twekkelo.

De bouwer, aannemer Gerrit Beltman, is dezelfde als die van het koetshuis op Het Stroot, en het zal in dezelfde tijd (ca. 1895) zijn gebouwd. De opdrachtgever was de textielfabrikant G.J. van Heek (1837-1915)