Adres: H.B. Blijdensteinlaan 30
Postcode + plaats: 7514 CC Enschede
Kad. gemeente: Enschede
Sectie + nr(s): C. 6783
Naam object: Detakerk
Oorspronkelijke functie: synodaal gereformeerde kerk
Huidige functie: kerk
Datering: 1949
Architect: Van de Lijke & Mink
Constructie:
Gevels: baksteen
Dakvorm + bedekking: zadel- en lessenaarsdak met pannen
Kozijnen: staal en hout
Waardering
De Detakerk aan de H.B. Blijdensteinlaan 30 is van algemeen belang vanwege de
architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische:
 de architectuurhistorische waarden worden gevormd door de redelijk gave hoofdvorm en gave,
maar sobere detaillering. Daarnaast vormt de voor de vroege wederopbouwperiode kenmerkende
traditionele bouwstijl (zadeldak, pannen, bakstenen gevels) een belangrijke waarde;
 stedenbouwkundig heeft de kerk een waardevolle en beeldbepalende (hoek)ligging; de inrichting
van het terrein versterkt de stedenbouwkundige situering van de kerk;
 de kerk is cultuurhistorisch van belang als voorbeeld van de naoorlogse wijkgedachte waarin
kerken van verschillende gezindten een centrale rol werd toegedacht.
Deze kerk is in 2017 erkend als gemeentelijk monument.