Beleidsnotities, flyers, algemene informatie
Landgoederen in Overijssel
[Provincie Overijssel oktober 2012]
De Galgenbult aan de Marslagweg Buurse/Duitsland.
[Stichting cultureel erfgoed Enschede april 2017]
Openmonumentendag 2017 en emancipatie van toegankelijkheid
[ Christiaan Zandstra 2017]
Gezamenlijke strategie voor religieus erfgoed in Nederland
[Samenwerkende kerkelijke eigenaren 2016]
Vergunningsvrije onderhoudswerken aan monumenten.
[Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, december 2011]
Bouwen aan herbestemming Cultureel Erfgoed
[Platform 31, december 2014.]
Herbestemming regelgeving en gemeenten.
[Tijdschrift voor bouwrecht, november 2014]
Een toekomst voor kerken.
[Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, januari 2012]
Nationaal erfgoed in de etalage.
[Vrije universiteit Amsterdam, C. van Schoonhoven mei 2014]
Leegstand en Herbestemming Overijssel
[Het Oversticht, april 2008]
Missie, visie en strategie van erfgoed.
[Rijksdienst voor cultureel erfgoed.]
Een toekomst voor boerderijen
[Rijksdienst voor cultureel erfgoed.]
Cultureel erfgoed op de kaart
[Rijksdienst voor cultureel erfgoed.]
Cultuur Historische waardestelling Ambachtschool
[Het Oversticht, januari 2011]
Restauratie en Onderhoud van monumenten
[Het Economisch Instituut voor de bouw, september 2013]
Vergunningsvrije werkzaamheden aan Rijksmonumenten.
[Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, december 2011]
Energie besparen in historische woningen.
[Monumentenwacht 2014]
Gisteren Vandaag Erfgoed belangstelling Erfgoed beoefening
[Sociaal Cultureel Planbureau april 2015]
Verwaarlozing van monumenten
[Platform Monumenten toezicht. mei 2015.]
Nota_zonne-energiemaatregelen
[Gemeente ‘s-Hertogenbosch 2017]
Openstelling van Landgoederen
[ Mr Robert Jan Nieuwland, 2016]
Symposium Religieus erfgoed 7 juli 2016
[VBMK] 2016
Beleidsnota culturrhistorische erfgoed Hengelo
[Gemeente Hengelo
Huize Teesink noodsanatorium Boekelo.
[St. Historische Kring Boekelo-Usselo-Twekkelo