Voormalige textielvakschool aan de Hengelosestraat in 2016 gesloopt ondanks de aanbeveling van Het Oversticht in 2013

In opdracht van de gemeente Enschede heeft Het Oversticht in december 2013 een “redengevende omschrijving gemaakt van naoorlogse gebouwen in Enschede”
De redengevende (monument)omschrijving is het instrument dat gebruikt wordt als basis voor de bescherming van een object als monument. De redengevende (monument)omschrijving is een letterlijke beschrijving van de uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname. Wanneer een pand een vermoedelijke (monumentwaarde) heeft en (preventief) beschermd wordt, kan deze waarde met een redengevende omschrijving officieel vastgelegd worden. Vooraf heeft er meestal al een inventarisatie plaatsgevonden waarvan de resultaten zijn gebruikt bij het opstellen van de redengevende omschrijving.
Sinds 2003 heeft de gemeente Enschede actief beleid geformuleerd voor haar gebouwde erfgoed. In 2004 is de gemeentelijke monumentenlijst geactualiseerd. Voor de 165 gemeentelijke monumenten zijn een monumentenverordening en een subsidieverordening opgesteld. Hierbij is het gebouwde erfgoed uit de naoorlogse periode (1945-1965) onderbelicht gebleven. Enkele representatieve gebouwen uit deze periode zijn weliswaar opgenomen, maar uitgebreid onderzoek is er toen niet gedaan. Enschede liep met deze aanwijzingen al wel vooruit op de huidige belangstelling voor het naoorlogse erfgoed. Om ook aan deze ‘nieuwe’ monumenten aandacht te besteden is door Het Oversticht in juni 2008 een rapport gemaakt onder de naam naoorlogse bouw in Enschede, onderzoek en advies. Nu de herformulering van het erfgoedbeleid in Enschede aan de orde is, is het ook tijd de voorgestelde panden uit het rapport aan te gaan wijzen als gemeentelijk monument. Hiermee wordt de gemeentelijke monumentenlijst uit 2003 aangevuld. In dit rapport bevinden zich de redengevende omschrijvingen van 11 nieuwe gemeentelijke monumenten in Enschede.  
Helaas hebben wij moeten vaststellen dat tot op dit moment [2017] de aanbevelingen van Het Oversticht niet door de gemeenteraad zijn overgenomen.
Lees hier het volledige rapport van Het Oversticht: HET OVERSTICHT RAPPORTAGE NA OORLOGSE PANDEN