Zusterhuis St. Maria Pastoor Meijerstraat
 
Het zusterhuis St. Maria is gebouwd in 1928 naar een ontwerp van architect Joh. Sluymer [Deventer] 
Het pand is gebouwd als zusterhuis en bewaarschool in opdracht van het Rooms Katholiek Parochiaal Kerkbestuur.
Het zusterhuis is een gemeentelijk monument.