DATUMINHOUDSOPGAVEDOWNLOADEN 
NOVEMBER 2018INHOUDSOPGAVE
1. Voormalige villa van de familie Van Heek te Koop.
2 Grote namen uit het verleden. [deel 3]
3. Boeken nieuws: Van Heek 100 jaar textiel.
4. Stadsbrouwerij in voormalige Menisten Kerk geopend.
5. Laaressingel hoek Minkmaatstraat.
6. TET Bus 38.
7. Een dolkstoot in het monumentenhart.
8. Landgoed Erve Menzo staat al jaren te koop.
9. Monumentenaftrek onderhoud vervalt in 2019. 10. Hoe neem je een landgoed op in een bestemmingsplan. 11. Monumentstatus Stadhuis zwaarwegend aspect bij Nederlandse vlag. 12. De nieuwe omgevingswet.
13. Gemeenteraad loopt achter de feiten aan bij ontwikkeling BATO-terrein.
14. Nieuwe wetgeving over verwijderen van asbest.
15. Nieuwe initiatieven.
NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2018
OKTOBER 2018Inhoudsopgave
1. Wonen in een gemeentelijk monument.
2. Verspreidingsonderzoek invasieve vaatplanten.
3. Concept subsidieregeling woonhuis-rijksmonumenten.
4. Grote namen uit het verleden.
5. Winnaar Cultureel Erfgoedprijs Enschede 2018 op 2 november a.s. bekend.
6. Zorgplicht voor erfgoed.
7. Dansen met de vijand.
8. Aziatische Hornaar.
9. Spectaculair erfgoed in Schotland.
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018
SEPTEMBER 2018Inhoudsopgave
1. Elektraprijzen in Europa en Nederland dalen gestaag.
2. Moskee Atjehstraat mogelijk gemeentelijk monument.
3. Modelbaan Zuiderspoor naar Museum Buurtspoorweg in Boekelo.
4. Scriptie: Balans tussen cultuurhistorische waarden en energiebesparende maatregelen in Rijksmonumentale panden.
5. Grote namen uit het verleden.
6. Groenverklaring kan interessant zijn bij herbestemming.
7. Open Monumentendag met de MBS.
8. Maatschappelijke baten van instandhouding van complex historische buitenplaatsen.
9. Reiniging van tapijt en vloerbedekking.
10. Verbouw voormalige r.k.-kerk tot woonwinkel Mokana.
11. Kastelen en buitenplaatsen herbestemd tot onderwijsinstelling.
12. 10 tips voor erfgoedprofessionals.
13. Erfgoed telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving.
14. Open Monumentendag Enschede.
NIEUWSBRIEF SEPTEMEBER 2018
AUGUSTUS 2018Inhoudsopgave
1. Ledverlichting ook voor monumenten.
2. Het Stadscarillon van Enschede.
3. Kaart Groen Erfgoed vernieuwd.
4. Toren St. Plechelmus basiliek in Oldenzaal wordt gerestaureerd.
5. Theresiakerk Borne nu een gezondheidscentrum.
6. In verweer tegen een aanwijzing als gemeentelijk monument.
7. Onderhoud aan monumentale tuinen.
8. Bungalows Het Teesinkbos in Boekelo mogelijke gemeentelijk monument.
9. Voorbescherming monumentale bomen.
10. Wijziging 6% btw naar 9% btw per 1 januari 2019.
NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2018
JULI 2018Inhoudsopgave
1. Balkon Concert 2018.
2. Acht en veertig panden in Zwolle krijgen de status monument.
3. Provincie Overijssel op zoek naar locaties voor zonnepanelen.
4. Inhoudelijke plannen voor stadsbioscoop besproken met omwonenden.
5. Nieuwe Erfgoedraad in Haaksbergen.
6. Erfgoed in transitie.
7. Sloop voormalig politiebureau keerpunt in historisch besef van veel Enschedeers.
8. Rijk trekt extra miljoenen uit voor subsidie monumenten.
9. Jurisprudentie op het gebied van erfgoed en ruimte.
10. Open Dag riool waterzuiveringsinstallatie Enschede.
11. Handboek Crowdfunding & Erfgoed.
12. Subsidie voor Verenigingen van eigenaars.
13. Opening Performance Factory.
NIEUWSBRIEF JULI 2018
JUNI 2018Inhoudsopgave
1. Week van de begraafplaats.
2. Gids van Enschede en omgeving [1889].
3. Meer geld nodig voor ondersteuning en handhaving cultureel erfgoed. 4. Interieurkaart van Nederland.
5. Wasserburg Haus Egelborg. 6. Karel Bazel in de Stadsweide.
7. Theekoepel Berenbroeksweg. 8. Houtrook bron van fijnstof.
9. Daken van monumenten vrij van zonnepanelen.
10. Twents cultureel erfgoed valt uit elkaar. 11. Privacy beleid Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.
12. Kosten van buitenlandse monumenten aftrekbaar in Nederland?
13. Video Renovatiebeurs 2018.
14. Abseilen vanaf 45 meter hoogte, wie durft?
15. Enschede scoort slecht met cultureel erfgoed.
NIEUWSBRIEF JUNI 2018
MEI 2018Inhoudsopgave
1.Subsidieverordening Actieprogramma Binnenstad 2017-2018 2.
2. Villa Korte Haaksbergerstraat
3.Column:Gluren bij de buren ...
4.Marktstraat 6.
5.Paasvuur cultureel erfgoed. 6.Het zondagsch kookboekje van mevrouw Jéël
7.Provinciale lening voor verwijderen van asbest
8.Waterslot Anholt.
9 Glasbewassing, glashelder.
10.Google ontsluit 27 wereldwonderen in 3D.
11.Instandhoudingsplicht monumenteigenaars.
12.Rechter toont geen begrip voor Notaris Venema. 13. Energiebesparende maatregelen in monumentale panden.
14.Dag van het Kasteel.
15.Donatus betaalt 45% van de premie terug aan verzekerden.
NIEUWSBRIEF MEI 2018
APRIL 2018Inhoudsopgave
1. Erfgoed in transitie.
2. Is een schoorsteenbrand te voorkomen? 3. Column. 4. Stedenbouwkundig plan Coberco terrein.
5. B&W Enschede: van incident gestuurd naar procesgericht erfgoedbeleid.
6. Discussienota Cultuurhistorie.
7. Minister Ingrid van Engelshoven. [OCW] “Investeren in erfgoed”.
8. Patio woningen Universiteit Twente.
9. Hohes Haus.
10. Rijksmonument tankstation Glanerbrug een lust of een last? 11. Pre industriële monumenten: papiermolens in de Euregio.
12. De groei van Enschede van 1915 tot 2015.
13. Energietransitie monumenten [slot].
14. B&W Enschede besluit over uitbreiding warmtenet.
NIEUWSBRIEF APRIL 2018
MAART 2018Inhoudsopgave
1. Wonen en werken zonder aardgas!
2. De toekomst van het industrieel erfgoed in Enschede [slot].
3. Duurzame kwaliteit cultureel erfgoed.
4. Interieurensembles op de kaart.
5. Mariakerk Deurningerstraat bijna verkocht.
6. Ontwikkelingen van kleine blusmiddelen.
7. Nominaties voor Enschedese erfgoedprijs bekend.
8. Onderzoek gestart naar efficiency van het financieel stelsel voor rijksmonumenten.
9. Textielmuseum Bochelt.
10. Kasteeleigenaar: een droom of een nachtmerrie?
11. De kiezer is aan zet.
12. Herbestemming voormalige Ariënskerk aan de Hogelandsingel.
13. Exploitatie van Lammerinkswonner wordt door gemeente uitbesteed.
14. Vliegveld Twente in beweging.
NIEUWSBRIEF MAART 2018
FEBRUARI 2018INHOUDSOPGAVE
1. Stichting Cultureel Erfgoed Enschede verlegt haar grenzen.
2. Website over cultuurlanschappen in Nederland.
3. Energietransitie onafwendbaar voor monumenten. [1]
4. Financiële en fiscale wijzigingen voor monument eigenaars.
5. Ramen wassen van binnenuit.
6. Stand van zaken schilderbeurt gevel Marktstraat 6.
7. Vereniging van eigenaars en Rijks- en gemeentelijke monumenten.
8. Meer industrieel erfgoed in commerciële handen. [deel 6]
9. De buurtrechter ook voor monumenteigenaars in aantocht.
10. "De gouden bocht" aan de Ripperdastraat.
11. Historische winkelpandprijs Enschede 2018.
12. Zonnepanelen op daken van monumenten achterhaald.
13. Boerenkool immaterieel erfgoed?
14. Villa de Wiem aan Hengelosestraat opvang voor 22 drank- en drugsverslaafden.
15. Toekomst van religieus erfgoed brede maatschappelijke opgave.
NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018
JANUARI 2018Inhoudsopgave
1. Glysofaat door Europa nog vijf jaar toegestaan.
2. Besluit B&W Enschede bestemmingsplan Noord West.
3. Jaarverslag stichting cultureel erfgoed Enschede 2017.
4. Zelf een middeleeuws kasteel bouwen.
5. Donatus nieuwe partner stichting cultureel erfgoed Enschede.
6. Colofon.
7. Meppel gestart met "Gevelfonds"
8. Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen niet rendabel.
9. Fabriekschoorsteen Jannink krijgt nieuwe eigenaars.
10. Gids voor monumentaal wonen in een Rijksmonument.
11. Meer industrieel erfgoed in commerciele handen. [deel 5.] 12. Hijsch op de markt in Hengelo is geschiedvervalsing.
13. Voormalige Menisten kerk wordt Stadsbrouwerij.
NIEUWSBRIEF JANUARI 2018
DECEMBER 2017INHOUDSOPGAVE
1. Enschede winkelstad.
2. Erfgoed in commerciële handen [4] 3. Een dag in het park.
4. Amsterdam maakt geld vrij voor historische winkelpuien.
5. Verder investeren in de Enschedese binnenstad.
6. Goedkopere vergunning voor duurzame [ver]bouwers.
7. Meer geld voor cultuur.
8. Japanse duizendknoop.
9. Onzelfstandige bewoning in Enschede.
10. Openhuis Balengebouw.
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017
NOVEMBER 2017 INHOUDSOPGAVE NOVEMBER 2017.
1. Gemeente neemt geluidshinder serieus.
2. DETA Kerk krijgt een woonfunctie
3. Een bijzondere foto van Villa Ledeboer.
4. Meer commercieel erfgoed in commerciële handen [deel 3] 5. Beleid zonnepanelen ‘s-Hertogenbosch.
6. Weverij van Heek aan de Lage Bothofstr.
7. Subsidieloket Enschede.
8. Europarlement bant Glysofaat.
9. TET bussen in Enschede.
10. Historische Doe Dag in Haaksbergen.
NIIEUWSBRIEF NOVEMBER 2017 ..
OKTOBER 2017 INHOUDSOPGAVE
1. Grijze Maffia als ambassadeurs.
2. Nieuwe toekomst Menistenkerk.
3. Duurzame monumenten lening.
4. Lezers schrijven.
5. Boekentip.
6. Voorkomen van Legionella.
7. Ons commentaar.
8. Verruiming subsidie asbest.
9. De fabriek van tante.
10. Twaalf nieuwe monumenten.
11. Meer industrieel erfgoed in commerciële handen
NIIEUWSBRIEF OKTOBER 2017
SEPTEMBER 2017 INHOUDSOPGAVE
1. Boerenkerkhof opgefrist.
2. Schilderwerk voltooid.
3. Latere invoering omgevingswet.
4. Meer industrieel erfgoed in commerciële handen.
5. Toolkit Duurzaam Erfgoed.
6. Glasbewassing eigen risico?
7. Zonnepanelen niet op monumenten.
8. Schrappen monumentensubsidie uitgesteld
NIIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017
AUGUSTUS 2017
Extra Nieuwsbrief
Bezoek van Alan MacMillan aan de villa AmelinkEXTRA NIIEUWSBRIEF SCEE. 2017
AUGUSTUS 2017 INHOUDSOPGAVE
1. Nieuwe huurder Janninkhuis
2. Historische wandelroute.
3. Erfgoed telt.
4. Deurningerstraat in vogelvlucht.
5. Het huis van Ko van Deinse.
6. Enschedese stadsbeweging van start.
7. Procedure Welstandsexses gestart.
8. Functiewijziging monument .
9. Buitengevels reinigen?
10. Tentoonstelling Hogeland.
NIIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2017.
JULI 2017INHOUDSOPGAVE JULI 2017
1. Onderhoud monumentale vloeren.
2. Leren van het verleden.
3. Kritiek op Almelose miljonair.
4. Memorial day stadsbrand Enschede 1862
5. De wereld aan je voeten.
6. Nogmaals de Boddenkampschool.
7. Enschede in rep en roer!
8. Voormalig postkantoor Boulevard 1945.
9. Vacature vrijwillig[st]er website SCEE.
10. Watertoren krijgt nieuwe functies.
11. Balkon Festival Enschede.
NIIEUWSBRIEF JULI 2017.
JUNI 2017INHOUDSOPGAVE JUINI 2017
1. Werelderfgoed UNESCO.
2. Hengelo is categorie erfgoed rijker.
3. Thema Open Monumentendag 2017.
4. Dag van het kasteel 2017.
5. Oldtimerbeleid.
6. Bertha van Heek.
7. HEMA vestiging in Lochem.
8. Cultureel erfgoed op schaal.
9. Teloorgang monumentale panden.
10. Herbestemming kerken.
11. Hoofdkantoor in Person Enschede.
12.Zó moeilijk is het toch niet, dat
behangen?
NIIEUWSBRIEF JUNI 2017.
MEI 2017INHOUDSOPGAVE MEI 2017.
1. Jannink Complex.
2. Over uw buurt, handige Gratis App.
3. Het gaat goed met ons!!
4. Auteursrechten foto’s. SCEE©.
5. De Galgenbult & BommenBerend.
6. Meerjaren Onderhoud Plan. MJOP.
7. Landgoederen in Overijssel.
8. Afvalcontainer en stadsgezicht.
9. 10 miljoen subsidie voor energiebesparing.
10. De vastgoedcrisis is voorbij!!
11. Kees Marcelis nieuwe partner van
stichting cultureel erfgoed Enschede.
12. Bestemmingsplan binnenstad ter inzage.
NIIEUWSBRIEF MEI 2017.
APRIL 2017INHOUDSOPGAVE APRIL 2017.
1. Wet kwaliteitsborging monumenten.
2. Erfgoed balans 2017.
3. Boerderij krijgt nieuwe bestemming.
4. Auteursrechten foto’s SCEE.
5. Gemeente moet beter handhaven.
6. Subsidiepot nog niet leeg.
7. Nieuwe koers stedelijk erfgoed Almelo.
8. Nieuwe bestemming Stevenfenneschool.
9. 1 april Grap. [Column]
NIIEUWSBRIEF APRILI 2017
MAART 2017INHOUDSOPGAVE MAART 2017.
1. Nota Cultureel erfgoed Hengelo.
2. Oldtimers en de erfgoedwet.
3. Winkels in historisch perspectief.
4. Hoe oud zijn de Twentse boerderijen.
5. Column: Het Verhaal.
6. Energie abonnement huiseigenaars.
7. Toekomstig erfgoedbeleid.
8. Week van de begraafplaats.
9. Subsidie gevelisolatie succes.
10. Kerkenbeurs Nederland.
11. Perspublicatie TC Tubantia 23-02-2017.
NIIEUWSBRIEF MAARTI 2017
FEBRUARI 2017 INHOUDSOPGAVE FEBRUARI 2017
1. Nogmaals Zonnepanelen en monumenten.
2. Oud bestemmingsplan : “gratis verbouwen”.
3. Energieklinker ontwikkeld in Munster.
4. Gezamenlijke strategie religieus erfgoed.
5. De politieke horizon is maar beperkt. [Column]
6. Open Monumentendag 2016 en toegankelijkheid.
7. Voertuigen van 30 jaar en ouder aanmerken als erfgoed.
8. DETA Kerk verkocht.

NIIEUWSBRIEF FEBRUARI 2017
JANUARI 2017INHOUDSOPGAVE JANUARI 2017
1. Zonnepanelen en monumenten.
2. Het historisch erfgoed verval aan de Heurne.
3. Elderinkshuis historische parel van Enschede.
4. Uitkomst enquête monumenteigenaars.
5. Landhuizen en Villa’s tussen 1840 en 1916.
6. Geen vergane glorie aan de Ripperdastraat.
7. De vlag kan nooit meer uit!
8. Renovatie van een monument.
9. Waar komen we vandaan, waar gaan we naar toe?
10. Behoud van gietijzeren spoorbrug.
11. Rechter corrigeert gemeente Enschede.
NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2018