Monumentaal winkelpand op de hoek van de Lipperkerkstraat en de C.J. Snuifstraat