Vleeschhouwerij Hunnink Oldenzaalsestraat [1900]

Hygiënische stof reinigingsmaatschappij Enschede.

Petroleum venter in Het Getfert.

De firma Holst aan de Oldenzaalsestraat 7 Enschede [1930]

Groenteboer Gebr. Janssen. [1970]

Drukkerij Planeta, Hoek Burgemeesterstraat en Noorderhagen [1920]

Slagerij E. Jansen Hoek Emmastraat - Kleine Houtstraat [1920]

TaxiLangelaar met een Studebaker [1928]

Bakkerij "de Eendracht" tijdvak 1926 - 1956]

Werk aan de winkel. [tijd en plaats onbekend]

Autobedrijf Masseling, Lasondersingel.

Mercedes Benz Dealer aan de Espoortstraat [1960]

De Schillenboer [1935]