Bouw van de brug Getfertsingel 1935

Brug Getfertsingel [ 1936 ]

Getfertsingel [ 1938 ]

De tunnel onder de Getfertbrug.

Restant van de gebombardeerde brug 1954

De Getfertbrug was na de oorlog een speelobject voor de jeugd

Trap maar ook een duistere hoek van de Wicher Nijkampbrug.

Getfertsingel omstreeks 1938