” responsive=”yes”]
TITELOMSCHRIJVINGAUTEUR[S]DOWNLOAD 
Bouwen aan herbestemming cultureel erfgoedBouwen aan herbestemming van cultureel erfgoed Samenwerking en verevening in gebiedsontwikkeling
Universiteit Twente
Platform 31
2014
Bouwen_aan_herbestemming_van_cultureel_erfgoed
Discussienota Monumenten en erfgoed Deze discussienota over Monumenten en erfgoed is opgesteld in opdracht van het college van B&W en ten behoeve van de gemeenteraad. De nota is gericht op een vernieuwing van het gemeentelijk beleid. Gemeente Enschede16297_Discussienota Monumenten en erfgoed versie DEF2
Structuurvisie cultuurhistorieCultuur historie doelstellingen.Gemeente Enschede [2014]Concept structuurvisie cultuurhistorie Enschede.
Cultureel Erfgoed op de kaart
Een nieuw cartografisch ontwerp
Rijksdienst cultureel erfgoederfgoedatlas
Gids BuitenkansDe kwaliteiten van het buitengebied in EnschedeGemeente Enschede.
[2014]
GIDS BUITENKANS 2014
[/su_table]