VOORMALIG THEEHUIS DE APENHOF

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.

Zoeken

Foto van het voormalig theehuis de Apenhof. Het monument verkeerd hier nog in een uitstekende staat van onderhoud

Foto waarschijnlijk 1960.

Deze voormalige sociëteit “De Apenhof” is van belang vanwege de eraan verbonden geschiedkundige herinneringen.

Het gebouwtje dateert van circa 1880 en was een ontmoetingsplaats van zonen van textielfabrikanten, Het theehuis is op een natuurlijke verhoging gebouw in het Florapark.

"Den Aap"was een oude benaming voor een boerderij gelegen in den Laar-es. "Langs den Aap" heette een weg tussen de Losserseweg [Oosterstraat] en de Veenweg nu Steenstraat.

In die tijd was het gebruikelijk dat "weggetjes"een naam kregen zoals Langs de bleek werd Janninksbleek.

In het toenmalige natuurlijke buitengebied van Enschede vonden verschillende clubs, disputen en kringen een trefcentrum in hun theekoepel, kaarthuisje of herenkamer. En een daarvan was de Apenhof gelegen in de groene omgeving van de Laaressingel.

Oorspronkelijk was dit het ontmoetingscentrum van de "Aapclub" waarvan de leden allerlei gemeenschappelijke interesses hadden.

 

De bekerhouder is de tijdelijke voorzitter.

Van links naar rechts de leden: Herman ter Kuile, Frits Scholten met beker, Joh. Höpink, Harry ter Kuile, J.J. van Deinse, Jan van HeeK en Nico ter Kuile.

Deze foto dateert van 1910

De Apenhof in vroegere tijden. Let op de decoratieve dakrand afwerking.

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.