OUDSTE HUIS VAN ENSCHEDE

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.

Zoeken

Veenstraat 25

 

Vanaf de jaren zestig heeft de binnenstad van Enschede een ware metamorfose ondergaan.

En in al dat bouwgeweld heeft het “oudste huis” van Enschede ook het loodje moeten leggen.

Het huis aan de Veenstraat 25 is tijdens de stadsbrand van 1862 gespaard gebleven. Het vakwerkhuisje is gebouwd in de tweede helft van de 17e eeuw. Bekend is dat hier ooit een kleine bierbrouwerij was gevestigd. Bij de planologische ontwikkeling van het Korteland zijn nog pogingen ondernomen om het oudste huis te verplaatsen c.q. af te breken en opnieuw weer reconstrueren aan de Walstraat of de Zuiderhagen.

In 1978 besloot de gemeenteraad een krediet van 5000 gulden hiervoor beschikbaar te stellen voor de tijdelijk opslag van alle bouwmaterialen in afwachting van een definitieve herbouwplaats. In 1980 echter wilde men eerst een onderzoek instellen naar de haalbaarheid van herbouwen. In die periode verkeerde Enschede echter in grote financiële problemen waardoor B&W van Enschede definitief afzagen van het herbouwplan van het oudste huis van Enschede. Jaren later is het toen in totaal vervallen oudste huis van Enschede gesloopt.

 

Achterzijde van het Oudste huis van Enschede. Aan de achterzijde zijn de eikenhouten vakwerkgebinten in de gevel nog duidelijk zichtbaar. De voor en zijgevel zijn gepleisterd.

Het oudste huis van Enschede stond precies tegenover het voormalige ABNAMRO kantoor.

De Telegraaf

05 augustus 1992.

Nadat er in het inmiddels leegstaande huis een brand had plaatsgevonden was dit het eide van het 300 jaar oude huis in Enschede.

Villa Schuttersveld Hengelosestraat Enschede [1910]

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.