HOTEL RESTAURANT DOLPHIA

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.

Zoeken

Voormalig hotel Doliphia is gebouwd aan het eind van de negentiende eeuw. In de Tweede Wereldoorlog heeft het hotel aanzienlijke schade opgelopen en is in 1948 in opdracht van de heer H. Terhaar Sive Droste gewijzigd naar een ontwerp van J. Jans [1893-1962]. Jan Jans was vanaf 1928 als architect gevestigd te Almelo.

Reaturant Dolphia is geen gemeentelijk monument, maar staat wel wel "attentie waarde" op de cultuurhistorische waardenkaart.

Terrastuin Restaurant Dolphia 2015

Uitspanning Dolphia 1921

Jan Jans architect te Almelo [1893-1962].

Jan Jans begon zijn carrière in een tijd, waarin de ruimtelijke ontwikkelingen in de stad en op het land aanleiding gaven voor bezorgdheid bij grote groepen mensen. In de steden liep men te hoop tegen de schaalvergroting die het ‘stadsschoon’ bedreigde, zoals in Amsterdam, waar de Commissie voor het Stadsschoon (1911) zich, met de Bond Heemschut (1911), verzette tegen onder andere verkeersdoorbraken en demping van grachten.

In de provincie ontstonden, naast Heemschut, ‘Genootschappen’ tot bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon, zoals het Gelders Genootschap (1919) en Het Oversticht (1925). Deze activiteiten leidden tot het bijna landsbreed ontstaan van ‘schoonheidscommissies’, die voor gemeentebesturen ‘redelijke eisen van welstand’ gingen bewaken, aan bouwplannen te stellen in het kader van de aanvraag bouwvergunning.

In de jaren ’20 werkte Jans in Amsterdam bij bureau Gulden en Geldmaker, dat onder meer als tekenbureau fungeerde voor architecten als Wijdeveld en Gratama bij de bouw van de grote woningcomplexen in Amsterdam-west, bijvoorbeeld rond de Hoofdweg. Toen hij in 1927 zijn eigen bureau opende in Almelo, was zijn relatie met de provincie bepaald nog niet verdwenen, zoals blijkt uit zijn betrokkenheid bij de oprichting van Het Oversticht in 1925. Bij zijn 25-jarig jubileum als architect in 1953 werd de Jan-Jansstichting opgericht, die nu bijna zijn gehele collectie tekeningen beheert (exclusief ongeveer 300 tekeningen in het Rijksmuseum Twenthe).

 

Bron: Mijn stad, mijn dorp.

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.