VOORMALIGE AMBACHTSCHOOL

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.

Zoeken

De school is tussen 1922 en 1923 gebouwd, in opdracht van de Hogere Textielschool en naar ontwerp van de Enschedese architect Arend G. Beltman. De ambachtsopleidingen boden de Enschedese jongeren nu ook andere mogelijkheden dan alleen het beroep van textielarbeider.

Kenmerkend voor de school zijn de twee lange vleugels die evenwijdig langs de straatzijden lopen en waarin zich de lokalen bevinden. De school heeft drie bouwlagen.

De gevels worden gekenmerkt door traveeën bestaande uit twee of drie vensters, die worden gescheiden door uitspringende bakstenen lijsten. De lange gevels worden op twee plaatsen onderbroken door een lichte gevelverhoging, bekroond met twee bollen.

De hoofdentree bevindt zich in de voorgevel en vertoont een combinatie van neoclassicistische en expressionistische elementen. Opvallend zijn de gebeeldhouwde reliëfs van Bentheimer zandsteen. Hierin staan uilen, wapenschilden en figuren (leerlingen; links een smids leerling en rechts een leerling aan een werkbank) afgebeeld. Deze figuren verwijzen naar het ambachtelijk onderwijs van de school.

De ramen in de vensters rond de entree zijn voorzien van gebrandschilderd en gekleurd glas-in-lood. Op de hoeken van de voorgevel zijn lantaarns geplaatst. De entree werd ooit omheind door bomen die in twee halve cirkels stonden gegroepeerd. Tegenwoordig volgen de twee rijen bomen de rooilijnen van de zijgevels

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de school gedeeltelijk verwoest. Na de oorlog, rond 1950, zijn plannen voor herstel gemaakt. Hierbij kwam de oude kapvorm (mansardekap) niet terug.

De nieuwe kap (een schilkap) en enkele versoberingen in de voorgevel (waaronder het achterwege laten van de gebogen lijst en het opschrift Anno 1922), werden uitgevoerd door De Lijke en Mink architecten.

 

De gemeente Enschede is eigenaar van de oude Ambachtsschool aan de Boddenkampsingel en denkt erover om het pand, wanneer de school het gebouw gaat verlaten, te verkopen en zo geschikt te maken voor hergebruik. Het pand is beschermd als gemeentelijk monument en bevat zowel in het in-, als exterieur monumentale waarden.

 

 

Oorspronkelijk had het gebouw een hoog opgaande kap, met kapellen en een klein torentje boven de ingang. Ook stond op de voorgevel onder een rond gebogen lijst vermeld ‘Anno1922’. Het ontbreken van de karakteristieke dakconstructie doet afbreuk aan het oorspronkelijk ontwerp. Het principe van de opgaande kap is op meer Enschedese monumenten zichtbaar. In het verlengde van de twee buitengevels zijn enkele jaren gelden leilinden geplaatst. De geveldelen van de voormalige Ambachtschool verkeren in een matige staat van onderhoud.

Download HIER de Cultuur Historische waardestelling van de Ambachtschool opgesteld door Het Oversticht d.d. 21 januari 2011

Boven: het gerealiseerde schoolgebouw op basis van 1e ontwerp.

 

 

Onder: de oorspronkelijke ontwerptekening van de voorgevel.

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.