VIERDE SCHOOL MET DEN BIJBEL

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.

Zoeken

De vierde school met den Bijbel is gelegen aan het Elshofplein 7. Op initiatief van de vereniging School met den Bijbel werd in 1931 de vierde school met den Bijbel in Enschede gebouwd. Tot 1886 werd lager onderwijs aan de verschillende gezindten voorafgegaan door en afgesloten met gebed en dankzegging door de schoolmeester. In de hogere klassen werd bijbelse geschiedenis uit het Oude en Nieuwe Testament onderwezen uit de werkjes van de r.k. geestelijke C. Schmidt, zowel aan protestanten, katholieken als joden.

Toen deze vakken in 1886 uit het lesprogramma verdwenen en de scholen neutraal werden, werd in hetzelfde jaar de Vereniging tot stichting en instandhouding van Scholen met de bijbel in Enschede en Lonneker, kortweg De school met de bijbel, opgericht en koninklijk goedgekeurd op 28 maart 1886.

De eerste school werd gebouwd in 1891, de laatste was de Vierde School met den bijbel aan het Elshofplein. In totaal zijn vijf scholen gebouwd, waaronder ook een ULO met de bijbel. De Vierde school met den bijbel is uitgevoerd in Amsterdamse Schoolstijl, met bijzondere aandacht voor kozijnvormen, materiaalbehandeling, detaillering en ornamentering. De monumentale twaalfklassige Vierde school met den Bijbel De Elshof (Elshofplein 7) werd in 1931 gebouwd in laat-expressionistische vormen naar plannen van E.A. van der Lijke en J. Mink. De vierde school met den Bijbel is een Rijksmonument.

 

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.