DE MAERE ARIENSPLEIN

In 1909 is als onderwijsinstelling uit de Nederlandse School voor Nijverheid en Handel de Textielschool ontstaan, in 1918 gevolgd door de Hogere Textielschool. De Hogere Textiel School "De Maere" is in 1922 gebouwd door de Dienst Gemeentewerken Enschede, naar ontwerp van architect W.K. de Wijs, en op 12 september dat jaar in gebruik genomen. Op dit moment maakt het schoolgebouw onderdeel uit van de stadscampus van de Saxion Hogeschool.

Het gebouw is een Rijksmonument.

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.

Zoeken

Ingang Ariënsplein

1930.

Cultuurhistorische waardestelling Hogere Textielschool De Maere.

Bron: Het Oversticht.

Beschrijving De Maere.

Rijksdienst voor Cultureel erfgoed.

W.K. de Wijs sr. (1884-1964)

 

Willem Karel de Wijs heeft vanaf 1917 als particulier architect verscheidene scholen (o.a. Hogere Textiel School De Maere, Ripperdastraat te Enschede; in gebruik genomen 12 september 1922), landhuizen en woningcomplexen (o.a. in de wijk Pathmos te Enschede, 1915-1920) gebouwd.

W.K. de Wijs werkte samen met zijn zoon en naamgenoot, W.K. de Wijs jr. (geb. 1914), bijvoorbeeld bij de Vredeskerk te Enschede (1953); voor zo ver ze individueel optraden, zal er wel eens verwarring tussen beiden zijn ontstaan.

Opleiding:

TH Delft/?-1909

Nevenactiviteiten:

Twentse kunstkring/voorzitter/;Twentse kunstkring/initiatiefnemer/;gewestelijke kring van Overijssel B.N.A./voorzitter/;Nederlandse kleurengenootschap/bestuurslid/;gemeentewerken Enschede/adjunct-directeur/1911-1916 Enschede

 

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.