VOORMALIGE MENISTENKERK

Op bovenstaande foto zijn de raampartijen op de gevel van de kerk nog duidelijk te zien. In het renovatieplan worden deze hersteld.

De onderhoud status van de huidige kerk laat duidelijk te wensen over. Renovatie van dit pand zal het aanzien van de Stadsgravenstraat aanzienlijk verbeteren.

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.

Zoeken

Vanaf de oude Markt is de voormalige Menistenkerk in de Stadsgravenstraat nog net te zien. Vanaf 1769 heft op deze plaats de Menistenkerk gestaan die bij de stadsbrand van 7 mei 1862 geheel werd verwoest. De kerk werd echter herbouwd en opnieuw in gebruik genomen in 1864. De doopsgezinde gemeente heeft het kerkgebouw in 1971 verkocht waarna het verschillende bestemmingen heeft gehad. In 2014 zijn er nieuwe plannen ontwikkeld en inmiddels is bekend geworden dat Tom Mutter van de Beiaardgroep en Sander Zoutman voornemens zijn om in de Menistenkerk aan de stadsgravenstraat een kleine brouwerij te starten. De capaciteit van de brouwerij is 400 tot 500 liter. Het ligt in de bedoeling om voor deze stadsbrouwerij een professionele bierbrouwer aan te stellen. In de brouwerij zal tevens een proeflokaal komen.

Het pand dat eigendom is van Harry Lindeman zal een drastische renovatie moeten ondergaan. Architect Andre Beumers heeft inmiddels een ontwerp gemaakt van zowel de buitengevel en de brouwerij in de voormalige kerk.

 

De Menistenkerk gezien vanaf de oude markt in 1925. De foto is genomen tijdens de vee markt.

De huidige situatie van de voormalige Menistenkerk.

De voormalige Menistenkerk na de renoavtie als ontwerp van architect Andre Beumers.

Achterzijde van de voormalige Menistenkerk.

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.