ONTMOETINGSKERK [VREDESKERK]

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.

Zoeken

Kerkgebouw: Varviksingel hoek Dr. Joh. Wagenaarstraat

De Vredeskerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente van Enschede (afgekort PGE). De PGE is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland; dit is het kerkgenootschap dat onlangs is voortgekomen uit een fusie tussen drie bestaande kerkgenootschappen, nl.: de Gereformeerd Synodale Kerk, de Nederlands Hervormde Kerk en de Lutherse Kerk.

Vredeskerk is gebouwd in 1953 in opdracht van het college van kerkvoogden van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Enschede. Het ontwerp van de kerk is van de architect W.K. de Wijs junior en senior en architect J. Jans te Hengelo

Het gebouw bestaat uit twee rechthoekige volumes die samen een L-vormige plattegrond vormen. Het op het westen georiënteerde bouwdeel huisvest de eigenlijke kerk, bestaande uit een zaalkerk met kleine uitbouw aan de noordzijde die plaats biedt aan de consistorie.

Op de verdieping van de zaalkerk bevinden zich de orgelgalerij en bestuurskamer. Het orgel is in 1955 gebouwd door de firma D.A. Flentrop uit Zaandam. Het frontontwerp is gemaakt door Johannes Legêne.

De Vredeskerk aan de Varviksingel wordt definitief de centrale kerk van de Protestantse Gemeente Enschede en gaat de Ontmoetingskerk heten. De kerk is in 2015 voor ruim 1.4 miljoen Euro verbouwd zal in de zomer van 2015 worden opgeleverd. De kerk is een gemeentelijk monument.

Visie van de Ontmoetingskerk

“Een open kerk zijn!” Inwoners van Enschede actief prikkelende activiteiten aanbieden waaronder er ontmoeting kan plaatsvinden tussen verschillende mensen en verschillende bevolkingsgroepen. Elkaar ontmoeten levert een bijdrage aan een leefbare omgeving, met meer respect voor elkaar.”

Zondag 20 september 2015 zal de eerste officiële kerkdienst in de Ontmoetingskerk plaatsvinden.

 

De nieuwe multifunctionele ruimte vormt een fraai geheel met het bestaande kerkgebouw.

Klik op de foto voor een diashow.

Biografie

Willem Karel de Wijs

Architect Vredeskerk.

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.