G.J. VAN HEEKPARK

De mensen ontmoeten elkaar

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.

Zoeken

G.J. van Heekpark is gelegen aan de Boddenkampsingel in Enschede en is sinds 1995 een Rijks Monument.

 

In 1874 heeft Hendrik Jan van Heek het Volkspark geschonken aan de Enschedese bevolking. Zijn jongste broer Gerrit Jan van Heek heeft vervolgens in 1915 het huidige G.J. van Heekpark geschonken aan de bevolking van Enschede. Gerrit Jan van Heek die in 1837 was geboren overleed in 1915 op 78 jarige leeftijd en zijn erven hebben de overdracht van het park aan de gemeente Enschede geregeld.

In verband met de voedselschaarste tijdens de eerste wereldoorlog is het 10 hectare grote terrein eerst gebruikt voor de aanplant van aardappelen. Hierdoor ontstond een aanzienlijke vertraging in de aanleg van het park. In 1918 werd het aangelegde park bij officiële Notariële akte overgedragen aan de gemeente Enschede.

 

Er werden door Gerrit Jan van Heek stringente eisen gesteld aan het gebruik van het park zoals;

•Het park dient voortdurend bestemd blijven als park om aan de ingezetenen van Enschede en Lonneker een geschikte gelegenheid te geven voor ontspanning en wandeling.

•Voorts als sportterrein met het doel tot verschillende soorten van sport te beoefenen en als speeltuin voor kinderen.

•Straten of publieke wegen mogen niet worden aangelegd door het park en was er de vooraarde dat in het restauratielokaal geen sterke drank mocht worden geschonken. Ook vergadering met een politiek karakter waren niet toegestaan.

•Er werd een parkcommissie ingesteld van vijf prominente personen waaronder G.J. van Heek jr. die de grootste zeggenschap zou hebben over de inrichting en het onderhoud van het park.

Bij de overdracht van het park aan de gemeente Enschede werden nog een drietal woningen aan de Wagelerdwarsstraat toegevoegd voor huisvesting van het personeel dat aan het park verbonden was.

Enkele jaren later is het landgoed van Lochemsbleek toegevoegd aan het G.J. van Heekpark toegevoegd als schenking van de familie van Heek.

In het park bevinden zich verschillende monumenten en gebouwen zoals;

•Het voormalige theehuis van de familie van Heek.

•De villa in het van Lochems park.

•Het tuinhuis.

•De obelisk gemaakt door de kunstenaar: Leendert Maurits Tetterode in 1922.

 

 

Deze obelisk staat in het G.J. van Heek park en is in april 1922 geschonken door de ingezetenen van Enschede als dank voor het G.J. van Heek park. In 1928 werd het Lochemsbleekpark (3 ha) aangelegd. Dit park was een voormalige buitenplaats van de familie Roessingh. De parken werden in 1924 verbonden door een met een haagbeuk overkoepelend pad. Op 31 oktober 1929 werd ook dit park aan de gemeente geschonken. In de jaren tachtig werd de scheiding tussen de twee parken opgeheven.

Het Van Heekpark kreeg in 1995 de status van Rijksmonument.

De sport bedrijvende mens

De werkende mens

Aan Gerrit Jan van Heek den schenker van dit park uit dankbaarheid gewijd

door de ingezetenen van Enschede april 1922

 

De bebouwing in het van Heekpark is vooral tot stand gekomen in relatie tot het gebruik en het beheer van het park. In dat verband moeten de kleed- en clubgebouwen bij de sportvoorzieningen worden genoemd. Maar de oorspronkelijke stichters van het park hebben ook een buitenhuis (villa) bij de vijver voor eigen gebruik gerealiseerd met daarbij een tuinmanswoning. En ‘last but not least’ mag het voormalige theehuis in dit verband als een belangrijke voorziening in het park worden bestempeld.

De oorspronkelijke stichters van het park hebben ook een buitenhuis (villa) bij de vijver voor eigen gebruik gerealiseerd met daarbij een tuinmanswoning. De voormalige tuinmanswoning is gerenoveerd en uitgebreid met een moderne aanbouw. Het gebouwd is nu een restaurant voorzien van een fraai buitenterras

Sport en ontspanning voor iedereen was een belangrijke voorwaarde voor Geerit Jan van Heek

Theehuis

Het voormalige theehuis van de familie van Heek is door de huidige huurders geheel gerenoveerd en is weer een sieraad in het park. In het theehuis is nu de Société des Gourmets Eurégionale gevestigd, een vereniging van ruim 300 culinaire liefhebbers die deze ruimte op verschillende dagen per week gebruiken voor het beoefenen van hun smaakvolle hobby.

 

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.