LONNEKER MOLEN

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.

Zoeken

Lonnekermolen ook genoemd de Demmersmolen. Gebouwd in ongeveer het jaar 1800 op de Elsenkamp tussen de IJzerhaar en de Ruiterkamp. De molen is in 1847 door brand verwoest en is dichtbij herbouwd door Benjamin Willem Blijdenstein in 1850 op ongeveer 50 meter van de oude Demmersmolen. De nieuwe molen is van steen gebouwd en bedekt met stro. Het is een berg- of beltmolen (ronde stenen bovenkruier). De molen is nu eigendom van de gemeente Enschede.

De Lonnekermolen is een Rijksmonument. Voor meer informatie over de Lonnekermolen: http://www.lonnekermolen.nl/

De Korenmolen Lonneker 1932.

1962.

1985.

Rond 1955 kwamen de wieken definitief stil te staan. Op 23 oktober 1961 heeft de gemeente Enschede de Lonneker Molen aangekocht. Eigenaar Blijdenstein wilde voor het doel van cultuurhistorisch monument afstand doen van dit familiebezit. De gemeente kocht de molen voor een symbolisch bedrag van één gulden. Daarna is in 1962 begonnen met de restauratie van de molen. Iedereen was blij dat de molen er weer in volle glorie stond. Maar al spoedig bleek ook dat de restauratie niet meer was geweest dan een cosmetische ingreep.

De dorpsraad startte een omvangrijk molenoffensief dat diende om de publieke opinie te bewerken en de bevolking warm te maken financieel mee te doen aan een grootschalige restauratie.

In 1984 ontstond daarvoor een speciaal Molencomité. Uiteindelijk kregen de gemeente en haar inwoners het geld bij elkaar voor de restauratie. Op 31 augustus 1985 werd de nieuwe molen met de nodige feestelijkheden weer in gebruik genomen. De dagelijkse gang van zaken in en rond de molen werd een taak voor de Stichting Lonneker molen, die eind 1986 werd opgericht. Snel werd ook een stel vrijwilligers gerekruteerd ‘voor alle voorkomende werkzaamheden’. Hieruit werd de ‘Vriendenclub van de Lonneker Molen’ opgericht, die met allerhande activiteiten probeert geld in te zamelen.

Bron: De Lonneker Molen.

 

Lonnekermolen bijna verloren. [13 februari 2016]

Dankzij een tijdige signalering van de brand en dankzij professioneel optreden van de Enschedese brandweer is de monumentale molen in Lonneker op zaterdag 13 februari 2016 gered van de ondergang. De brand die volgens forensisch onderzoek is aangestoken is ontstaan aan de onderzijde van de rieten bedekking van de molen. De molen die gebouwd is omstreeks 1800 en eigendom is van de gemeente Enschede zou op zaterdag 13 februari met een erfpachtovereenkomst worden overgedragen aan de stichting Erfgoed Lonneker. De schade aan de molen bedraagt ergens tussen de € 100.000,00 en € 150.000,00 Of de schade verzekeringstechnisch kan worden verhaald is nog maar de vraag. Van de dader[s] ontbreekt op dit moment elk spoor. De winkel van de molen blijft gewoon open voor de verkoop van meel.

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.