STATION BOEKELO

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.

Zoeken

Voormalig station Boekelo anno 2014.

Station Boekelo is gelegen in Boekelo (Enschede) aan de door de Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappijaangelegde en in 1884 geopende spoorlijn Winterswijk-Hengelo. In 1885 kwam de lijn van Boekelo naar Enschede gereed. De doorgaande treinen reden veelal naar Enschede Noord, zodat voor Hengelo in Boekelo moest worden overgestapt.

Tegenwoordig is het station in gebruik bij de Museum Buurtspoorweg (MBS) Haaksbergen – Boekelo. Deze spoorlijn behoort tot de laatste restanten van het GOLS-spoorwegnet.

Het station (van het type GOLS-klein) dateert uit 1883 en werd 1906 en 1911 vergroot. De Boekelosche Stoombleekerij had een eigen spooraansluiting in Boekelo. Vanuit Boekelo vertrokken treinen richting Haaksbergen, Hengelo en Enschede. Na enkele uitbreidingen van het emplacement in 1899 en 1903werd het in 1959 vereenvoudigd. Het station werd gesloten voor reizigersvervoer op 3 oktober 1937 en voor goederenvervoer op 28 mei 1972. Daarna werd het door de MBS in gebruik genomen. Het stationsgebouw is nu in particuliere handen. De MBS heeft het emplacement in de afgelopen jaren aangepast in een eilandperron. Tevens is een wagenloods gebouwd.

 

Station Boekelo Anno 1928.

Station Boekelo Anno 1960

Ons museum heeft een rijke historie en geeft deze graag weer. Het Lokaalspoor of de oud-Nederlandse term ‘Buurtspoorweg’ is in 1878 ontstaan door de aanname van de wet ‘Regeling van de dienst en het gebruik der Lokaalspoorwegen’. In die tijd bestond het spoorwegnet uit hoofdspoorlijnen die waren aangelegd tussen steden en streken waar voldoende vervoer van goederen en personen werden verwacht. De wet van 1878 maakte een goedkopere aanleg van spoorwegen mogelijk doordat een aantal bepalingen van toepassing waren. Zo mocht de snelheid niet hoger zijn dan 30 km per uur en kon de spoorconstructie lichter worden uitgevoerd. In de regio Twente en Achterhoek is op initiatief van textielbaron Jan Willink is de aanleg van de lokaalspoorwegen tot stand gekomen en hierdoor heeft de regio zich sterk kunnen ontwikkelen.

 

Museum Buurtspoorweg schetst een beeld hoe dergelijke lokaalspoorwegen in onze grensregio eruit zagen en wat de aanwezigheid heeft betekend voor de sociaal en economische ontwikkeling van onze regio. Een museum dus met een rijke historie waar jong en oud letterlijk een reis uit de geschiedenis zullen beleven. Klik HIER voor de website van het Museum Buurtspoorweg

Stationsgebouw anno 2015.

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.