BOERDERIJ DE WIGGER LOSSERSESTRAAT 235

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.

Zoeken

De BOERDERIJ VAN HET DWARSHUISTYPE ligt enigszins verhoogd met de voorgevel parallel aan en goed zichtbaar vanaf de Lossersestraat. Langs de oprijlaan naar het erf, haaks op de weg, een rij bomen. Het woongedeelte van de boerderij dateert van ca. 1880, het bedrijfsgedeelte uit 1931. De oude baander is in het nieuwe staldeel gehandhaafd. Links van de boerderij (W) staat een kleine STAL uit 1931, die enigszins schuil gaat achter een solitaire eik. Rechts staat een SCHUUR uit 1931 die vanaf de openbare weg aan het zicht onttrokken wordt door een nieuwe schuur en bomen. In stal en schuur zijn oudere bouwdelen opgenomen. Achter de schuur een houten wagenschuur, die voor de bescherming van ondergeschikt belang is. Voor boerderij en stal is rondom de grindtuin, waarin ook de eik staat, een gietijzeren hek geplaatst. Tegenover het bedrijfsgedeelte van de boerderij staat een solitaire eik. In de oksels van de boerderij zijn na 1945 kleine uitbouwen gemaakt. Waardering Het complex met boerderij, stal en schuur is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang: - als gaaf voorbeeld van een boerderijcomplex waarvan het bedrijfsgedeelte gemoderniseerd is met behoud van een ouder voorhuis - vanwege de hoge kwaliteit van de bebouwing op het erf, met name van de boerderij - door de ruimtelijk functionele samenhang van de gebouwen onderling te midden van monumentale solitairen en de beeldbepalende situering langs de Lossersestraat. DE BOERDERIJ IS EEN RIJKSMONUMENT

 

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.