NIEUWSBRIEF & ARCHIEF

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.

Zoeken

BIBLIOTHEEK & ARCHIEF CULTUREEL ERFGOED ENSCHEDE.

FOLDERS, FLYERS, BELEIDSNOTITIES, ALGEMEEN.

AUTEUR[S] & VERSCHIJNINGSDATUM

 

 

Landgoederen in Overijssel

[Provincie Overijssel oktober 2012]

De Galgenbult aan de Marslagweg Buurse/Duitsland.

[Stichting cultureel erfgoed Enschede april 2017]

Openmonumentendag 2017 en emancipatie van toegankelijkheid

[ Christiaan Zandstra 2017]

Gezamenlijke strategie voor religieus erfgoed in Nederland

[Samenwerkende kerkelijke eigenaren 2016]

[Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, december 2011]

[Platform 31, december 2014.]

[Tijdschrift voor bouwrecht, november 2014]

[Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, januari 2012]

[Vrije universiteit Amsterdam, C. van Schoonhoven mei 2014]

Leegstand en Herbestemming Overijssel

[Het Oversticht, april 2008]

Missie, visie en strategie van erfgoed.

[Rijksdienst voor cultureel erfgoed.]

Een toekomst voor boerderijen

[Rijksdienst voor cultureel erfgoed.]

Cultureel erfgoed op de kaart

[Rijksdienst voor cultureel erfgoed.]

Cultuur Historische waardestelling Ambachtschool

[Het Oversticht, januari 2011]

Restauratie en Onderhoud van monumenten

[Het Economisch Instituut voor de bouw, september 2013]

Vergunningsvrije werkzaamheden aan Rijksmonumenten.

[Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, december 2011]

Energie besparen in historische woningen.

[Monumentenwacht 2014]

Gisteren Vandaag Erfgoed belangstelling Erfgoed beoefening

[Sociaal Cultureel Planbureau april 2015]

Verwaarlozing van monumenten

[Platform Monumenten toezicht. mei 2015.]

Rapportage Provinciale coalitie akkoorden Cultuur & Erfgoed

[ Erfgoedplatform van Kunsten ’92 & FIM.]

Openstelling van Landgoederen

[ Mr Robert Jan Nieuwland, 2016]

Symposium Religieus erfgoed 7 juli 2016

[VBMK] 2016

Beleidsnota culturrhistorische erfgoed Hengelo

[Gemeente Hengelo

Huize Teesink noodsanatorium Boekelo.

[St. Historische Kring Boekelo-Usselo-Twekkelo

BELEIDSNOTITIES & INFORMATIE GEMEENTE ENSCHEDE.

AUTEURS EN VERSCHIJNINGSDATUM

* BSTEMMINGSPLANNEN ENSCHEDE

GEMEENTE ENSCHEDE 2016

* ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS PATHMOS

GEMEENTE ENSCHEDE 2016

* BESTEMMINGSREGELS

GEMEENTE ENSCHEDE 2016

* AANLEIDING BESTEMMINGSPLAN

GEMEENTE ENSCHEDE 2016

 

 

Het Oversticht, december 2013.

Gemeente Enschede, september 2011

Het Oversticht, juni 2010

Gemeente Enschede.

Gemeente Enschede

Gemeente Enschede, 20 november 2012.

Universiteit Twente, M. Langereis, 10 april 2014.

Cultuur Historische Waardestelling Ambachtschool Enschede.

Het Oversticht januari 2011.

Voorbereidingsbesluit cultuurhistorie Enschede

Gemeente Enschede 2014.

Cultuur Historische waardenkaart

Gemeente Enschede 2014

Herontwikkeling industrieel erfgoed

M. Langereis Universiteit Twente april 2014.

Toezicht & Handhaving gemeente Enschede op monumenten

B. Haer, Monumentenloket Enschede april 2016.

 

 

ARCHIEF BIJZONDERE UITGAVEN

AUTEUR[S] EN VERSCHIJNINGSDATUM

Enschede zoals het was, Enschede zoals het is.

Real Estate Advies 2012.

Enschede aan de zee.

Real Estate Advies 2013.

Enschede langs de lijn.

Real Estate Advies 2014.

Monumenten van Enschede.

Real Estate Advies 2013.

Artikel TCtubantia over de voormalige schoorsteen Textielvakschool Hengelosestraat

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede 2015

Artikel TC tubantia de Warenmarkt verdient status immaterieel erfgoed

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede 2016

Artikel TC Tubantia over 12 bijzondere na oorlogse gebouwen in Enschede zonder monumenten status

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede 2016

Enquête Stichting cultureel erfgoede Enschede 2016

Stichting cultureel erfgoed Enschede 2016

Energiebesparing gemeentelijke en Rijksmonumenten

Stichting cultureel erfgoed Enschede 2016

Historische winkelpanden Enschede

Stichting cultureel erfgoed Enschede 2017

De historie van de Galgenbult aan de Marslagweg in Buurse.

Stichting cultureelerfgoed Enschede 2017

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.