NIEUWS OVER CULTUREEL ERFGOED

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.

Zoeken

2017.04 Kees Marcelis nieuwe partners van stichting cultureel erfgoed Enschede.

 

STUDIO KEES MARCELIS

Met zijn oog voor detail kan Kees Marcelis iets bijzonders ontwaren in het alledaagse. Hij weet je mee te nemen in zijn wereld door goed te kijken, te luisteren en te schetsen. Zijn authentieke stijl kenmerkt zich door kleur, een sterk lijnenspel en een krachtig lichtplan. Kees Marcelis wist al heel jong dat hij ontwerper wilde worden, al is het woord ontwerper inmiddels achterhaald. In het begin van zijn carrière begon hij aan de binnenkant van een gebouw als interieurarchitect, inmiddels is hij ook naar buiten getreden en ontwerpt hij samen met zijn team complete gebouwen. Zijn ervaring als interieurarchitect neemt hij nog altijd mee in zijn ontwerpen: hij ontwerpt altijd van binnen naar buiten.

Goed luisteren en in de huid kruipen van de opdrachtgever is altijd het uitgangspunt. Kees Marcelis en zijn team hebben een bijzondere blik op de wereld en die willen ze graag delen. Zij zien wat de werkelijkheid zou kunnen zijn en weten dat alles iets moois in zich heeft. Voor iedere opdracht, zowel voor bedrijven als particulieren heeft Studio Kees Marcelis specialisten in huis op het gebied van interieur, landschapsarchitectuur, productontwerp en verduurzaming.

Samen met een netwerk van leveranciers en fabrikanten en de opdrachtgever werken ze samen aan een optimaal project. Een mooi voorbeeld van een dergelijk project, is de statige monumentale villa waarin een nieuw hoofdkantoor van In Person is gevestigd. Het kantoor heeft een schitterende en inspirerende uitstraling gekregen. Vanaf dag één was er energie aanwezig en het is een plek geworden waar zowel klanten als medewerkers graag komen.

In dit ontwerp komt de kenmerkende en authentieke stijl van Kees Marcelis duidelijk naar voren: kleur, een sterk lijnenspel en een krachtig lichtplan. Voor dit kleurrijk ontwerp ontving Studio Kees Marcelis in 2015 de Finest Interior Award. Studio Kees Marcelis is ook te vinden op Facebook en Instagram. Voor meer informatie ga naar: http://keesmarcelis.nl/nl/

 

 

 

 

2017.03 Auteursrechten foto'stichting cultureel erfgoed Enschede.

 

Zowel in onze nieuwsbrieven, op Facebook en de website www.cultureelerfgoedenschede staan honderden foto’s waarvan de auteursrechten toebehoren aan de stichting cultureel erfgoed Enschede.

In de meeste gevallen zijn onze foto’s als volgt gemerkt : foto SCEE ©

Het bestuur van de stichting cultureel erfgoed is van mening dat onze foto’s in principe voor iedereen rechtenvrij beschikbaar zijn wanneer hiervoor door de stichting cultureel erfgoed Enschede vooraf schriftelijk toestemming is verleend en uitsluitend bestemd zijn voor niet commerciële doeleinden. Het bestuur wil hiermee bereiken dat een zo groot mogelijk doelgroep van non profit organisaties en particulieren gebruik kunnen maken van dit fotografisch materiaal. Hebt u twijfel over de herkomst van een foto neem dan contact op met de redactie van de nieuwsbrief. info@cultureelerfgoedenschede.nl

 

 

2017.02 Handige APP over de buurt.

 

Handige App voor gemeentelijke / Rijks overheid informatie.

Via de “Over uw buurt” app kunt u snel en overzichtelijk zien welke besluiten betrekking hebben op uw buurt. De app is momenteel te downloaden voor Android, iPhone, iPad en Windows

Via symbolen wordt aangegeven om wat voor besluiten het gaat.

Hierbij heeft u de mogelijkheid om hele gebieden te selecteren zodat u in één oogopslag ziet wat er speelt in uw postcodegebied, gemeente, waterschap of provincie.

 

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om tot 6 favorieten toe te voegen zodat u snel de juiste informatie kunt opvragen. Hierbij is het tevens mogelijk om attenderingen te ontvangen indien er nieuwe besluiten worden gepubliceerd.

Voor de informatie wordt gebruik gemaakt van de wettelijke publicaties op www.overheid.nl.

 

Deze app biedt een extra service waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Daarvoor zijn de publicaties op www.overheid.nl leidend. De gegevens worden éénmalig per dag opgehaald en verwerkt. Hierdoor kan het zijn dat een besluit een dag later beschikbaar is in de app.

 

 

2017.01 Jannink complex Enschede.

 

Het Janninkcomplex aan de Haaksbergerstraat is een van de belangrijkste industriële monumenten waarover Enschede nog beschikt. Het Janninkcomplex is een Rijksmonument.

 

De voormalige textielfabriek is in de tachtiger jaren verbouwd tot een wooncomplex en dit met behoud van veel originele details. Aan de buitengevel is het gebouw nauwelijks gewijzigd met uitzondering van de raampartijen.

In vroegere tijden was in het complex het Textiel museum gevestigd en de huidige eigenaar, woningbouwcorporatie De Woonplaats heeft inmiddels bij de gemeente Enschede een verzoek ingediend voor het herontwikkeling van de begane grond tot een gezondheidscentrum. Het ligt in de bedoeling dat de begane grond door de huidige eigenaar zal worden verkocht aan de ontwikkellaar Klos2 uit Delden.

Voor zover ons bekend zal het gezondheidscentrum Veldpoort de nieuwe gebruiker worden van dit deel van het Janninkcomplex.

Meer informatie over het Janninkcomplex? Klik HIER

 

 

2016.04 Prijzen van monumentern stijgen.

 

Prijzen van monumenten stijgen 6% sterker.

 

De waardering voor onze monumenten is groot. Onderzoek hiernaar laat zien dat Nederlanders het belangrijk vinden dat ons cultureel erfgoed behouden blijft. Maar hoe vertaalt zich dat in een financiële waardering voor monumenten ten opzichte van reguliere woningen? In een gezamenlijk onderzoek naar de huidige stand van zaken op de woningmarkt voor monumenten trekken de NVM en het Nationaal Restauratiefonds een aantal interessante conclusies.

De prijzen van monumenten daalden in de crisis harder en verder dan reguliere woningen, maar ‘die achterstand wordt snel ingelopen’ volgens Roeland Kimman van de NVM: de prijzen van monumenten stegen 17% sinds het dieptepunt in 2013, 6% meer dan reguliere woningen. De gemiddelde transactieprijs van een monument is op dit moment 463.000 euro. Vertaald naar een prijs per vierkante meter ligt deze ruim 50% hoger dan dat van een reguliere woning. Dit verschil is vaak te verklaren door de locatie en het bijzondere karakter van monumenten.

Prijsontwikkeling monumenten

De transactieprijs van verkochte monumenten is sinds het dieptepunt in 2013 met ruim 17% toegenomen. Dat is 6% meer dan de prijs van verkochte reguliere koopwoningen, die in 2016 gemiddeld 11% hoger ligt. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat tussen 2008 en 2013 de prijs van verkochte monumenten ook harder daalde dan die van ‘gewone’ koopwoningen (16% versus 13%). In de eerste jaren van het millennium, in de periode van 2000 tot 2008 is de prijs van een gemiddelde woning met 40% toegenomen, die van een monument met 42%. Het prijsniveau van een monument per vierkante meter ligt landelijk gemiddeld 53% hoger dan dat van een reguliere koopwoning. Dit is deels het gevolg van het feit dat veel monumenten in het centrum van historische steden en dorpen staan en dat het vaak gaat over unieke woningen. Wanneer we kijken naar de prijs per vierkante meter, dan ligt die van de van verkochte monumenten in de vijf gemeenten met de meeste rijksmonumenten (Amsterdam, Utrecht, Maastricht, Leiden en Haarlem) tussen 27% en 36% substantieel boven het niveau van dat van reguliere koopwoningen.

Overwegend nog kopersmarkt

Het NVM onderzoek laat ook zien dat de markt voor reguliere woningen landelijk inmiddels in evenwicht is. Op de woningmarkt voor monumenten is in de meeste provincies vooralsnog sprake van een kopersmarkt. De regionale verschillen zijn echter groot. In de provincies Noord-Holland en Utrecht hebben de verkopers van een monumentale woning het voor het zeggen, in provincies als Drenthe, Limburg en Overijssel is de markt voor monumenten nog duidelijk een kopersmarkt.

Kopers kregen in de crisisjaren tussen 2008 en 2013 steeds meer keuze. Op het dieptepunt van de crisis kon een koper kiezen uit bijna 35 monumenten. Toen de koopwoningmarkt weer aantrok, profiteerde ook de markt voor monumenten. Naar verhouding is de monumentenmarkt sinds 2013 net zo sterk aangetrokken als die van de reguliere koopwoningen. De markt voor monumenten is echter nog steeds ruimer dan voor de crisis het geval was.

Monumenten bevinden zich in het hogere prijssegment van de woningmarkt. De gemiddelde transactieprijs in de eerste drie kwartalen van 2016 was 463.000 euro, terwijl het prijsniveau op de reguliere bestaande koopwoningmarkt gemiddeld 234.000 euro bedroeg. Het hoge prijsniveau verklaart voor een deel waarom de woningmarkt voor monumenten vaak nog als een kopersmarkt te karakteriseren is. In het merendeel van de 43 grootste monumentgemeenten is de markt voor monumenten ruimer dan die van de reguliere koopwoningen. In grote steden als Amsterdam, Utrecht en Haarlem zien we dat de krapte op de monumentenmarkt bijna gelijk is aan de reguliere woningmarkt.

Verkooptijd

Behalve het hogere prijssegment is ook de complexiteit van de aankoop van een monument een reden, waarom de monumentenmarkt ruimer is. Het kost meer tijd om de transactie van een monument af te ronden: gemiddeld ligt de verkooptijd ruim 1,5 keer zo hoog als die op de reguliere koopwoningmarkt. Opvallend is dat juist in de crisis de verkooptijd van monumenten en reguliere koopwoningen naar elkaar kropen, vooral doordat de verkooptijd van reguliere woningen flink toe nam.

Aanbod

Begin november worden er via NVM-makelaars 1.670 monumenten aangeboden. Bij de overige makelaars staan er nog 120 monumenten te koop. In totaal 1790 panden.

Speciaal voor potentiële kopers van een monument heeft de NVM samen met het Restauratiefonds een webpagina ontwikkeld waarin de belangrijkste onderwerpen aan de orde komen die kopers op weg kunnen helpen: www.nvm.nl/hulpbij/kopen/monument.

 

‘Kimman; De monumentenmarkt is op dit moment niet veel groter dan 1 procent van het totaalaanbod. Toch vraagt juist deze niche om aandacht en expertise. Veel van de NVM makelaars beschikken over ervaring met dit bijzondere type woningen. Het loont voor zowel kopers als verkopers dan ook zeker de moeite om van onze expertise gebruik te maken.’

Bron: Persbericht Nationaal Restauratiefonds

 

 

2016.03 Subsidie herbestemming monument verlengd.

 

De subsidie voor herbestemming van monumenten wordt met vijf jaar verlengd. De herbestemmingsregeling werd in 2011 ingesteld voor een periode van vijf jaar en eindigt op 1 oktober 2016, net voor de jaarlijkse aanvraagperiode.

Volgens het ministerie van OC&W is de afgelopen jaren gebleken dat de subsidie in belangrijke mate heeft bijgedragen aan succesvolle herbestemmingen.

Bedoeling van de herbestemmingssubsidie is dat duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde wordt bevorderd. De regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruitgaan.

 

 

2016.02 Fysieke toegankelijkheid monument.

 

Op 14 januari 2016 heeft de Tweede Kamer met een meerderheid gestemd over de ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Discussie is er volop over of toegankelijkheid als norm verplicht moet worden gesteld. Voorstanders vinden dat pas dan toegankelijkheid voor iedereen echt vanzelfsprekend wordt. Tegenstanders vinden dat het treffen van een voorziening naar redelijkheid verwacht moet kunnen worden.

Heemschut was zich tot voor kort niet bewust van de problematiek van de toegankelijkheid van monumenten en historische binnensteden, maar werd er op gewezen tijdens een gesprek met lid Christiaan Zandstra. Hij schreef een scriptie over dit onderwerp.

 

Zandstra legt uit dat het ambitieniveau in Nederland flink mag worden opgeschroefd. Het gaat niet om dure ingrijpende oplossingen, die de authenticiteit van een monument of plek aantasten, maar om simpele maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren. Mensen met een beperking dienen een waardig entree te krijgen.Heemschut vindt dat bij de beleving van ons erfgoed toegankelijkheid nog meer een belangrijke rol behoort te spelen.

Heemschut roept het erfgoedveld daarom op om in samenspraak met belangenverenigingen na te denken over de ontvangst van mensen met een beperking, bijvoorbeeld door een toegankelijkheidstoets te laten uitvoeren.In samenwerking met Christiaan Zandstra heeft Heemschut een artikel in haar tijdschrift gepubliceerd. Het artikel is in zijn geheel hieronder te downloaden/ lezen.

 

Artikel: fysieke toegankelijkheid monument.

 

 

 

 

2016.01 2016 Eigenwaarde & Meerwarde.

 

Uit de analyse blijkt dat de provincies een grotere rol zullen gaan spelen in de cultuur- en erfgoedsector. Door verdergaande decentralisatie dreigt nationale afstemming op relevante beleidsterreinen te verwateren. Uit de analyse blijkt verder dat de provinciebesturen minder willen gaan sturen, en vooral een verbindende en faciliterende rol voor zichzelf zien weggelegd. Dit bekent dat de sector nieuwe partijen moet overtuigen van het belang van cultuur en erfgoed voor de eigen provincie. Door verdere aansluiting te zoeken bij andere provinciale kerntaken, zoals het verbeteren van de leefomgeving en het vestigingsklimaat, zal de sector zijn eigen positie op de provinciale beleidsagenda’s kunnen versterken

 

Klik HIER voor de rapportage

 

 

 

2015.20 Bomenbehoud Enschede.

 

Bomen maken vaak een onmiskenbaar deel uit van monumenten, landgoederen en parken in Enschede. In 2008 heeft de gemeente Enschede een beleidsnotitie opgesteld met als doelstelling “Groene kwaliteit behouden door extra bescherming” In deze notitie worden deze extra beschermingsmaatregelen nader uitgewerkt. Deze notitie gaat vooral in op de beschermingsmethoden ten behoeve van het bomenbehoud in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom op basis van de Boswet. Het huidige kapvergunningenbeleid is daarbij uitgangspunt.

Download HIER de Notitie bomenbehoud Enschede.

 

 

 

 

 

2015.18. Gids Monumentaal wonen 2013.

 

Wonen in een rijksmonument betekent wonen in de geschiedenis… Uw huis heeft een verhaal! Mogelijk bent u juist daarvoor gevallen. Uw woning heeft dankzij die historische waarde een heel eigen sfeer.

Bepaald niet ‘doorsnee’ dus. Om de monumentale waarde van uw huis te behouden geldt voor u, als eigenaar van een rijksmonument, een aantal spelregels én voordelen. Daarover leest u - in vogelvlucht - in deze gids meer.

In deze gids vindt u basisinformatie die voor u als nieuwe eigenaar vaneen woonhuismonument van belang is. U krijgt antwoord op vragen als:

Wat komt er kijken bij restauratie en onderhoud?

Waar moet u zijn vooreen subsidie of een laagrentende lening voor de instandhouding vanuw monument?

Hoe zit het met een vergunning? Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar?

Niet één rijksmonument is gelijk en ook de persoonlijke situatie van iedere eigenaar verschilt. Een concreet stappenplan voor uw specifieke situatie is daarom niet in deze gids te vinden. Wel wordt u een flink eind op weg geholpen om uw weg te vinden in monumentenland.

Op de meest gestelde vragen vindt u in deze gids antwoord. Ook vindt u in deze gids (web)adressen van organisaties die u verder kunnen helpen als u meer wilt weten. Op de genoemde websites vindt u uitgebreidere informatie. Ook uw gemeente kan u bij deze vragen helpen. De monumentenambtenaar is uw eerste aanspreekpunt als u iets wilt veranderen of aanpassen aan uw monument.

Download HIER de Gids Monumentaal wonen.

 

 

2015.17. Tien gouden regels voor opdrachtgevers.

De stichting Erkende restauratiekwaliteit Monumentenzorg heeft 10 gouden regels opgesteld voor monumenteigenaars als opdrachtgever voor restauratie werkzaamheden. Zorgvuldigheid, onderzoek en overleg zijn sleutelwoorden bij het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden. Wij adviseren u kennis te nemen van deze 10 gouden regels omdat ze veel problemen kunnen voorkomen die bijvoorbeeld het werk kunnen vertragen of u in de problemen kan brengen bij het vergunningstelsel. Lees HIER de 10 gouden regels voor opdrachtgevers.

Download HIER de 10 gouden regels.

 

 

2015.16. Herontwikkeling indutrieel erfgoed. [april 2004]

Bachelor opdracht over gemeentelijk beleid van Enschede en Deventer inzake herontwikkeling industrieel erfgoed.

Download HIER de scriptie.

 

 

2015.15. Artikel dagblad Twentse courant Tubantia over schoorsteen Textiel Vakschool.

Op 14 augustus 2015 verscheen in het dagblad Twentse courant Tubantia een artikel over de schoorsteen van de voormalige Textiel Vakschool.

Lees HIER het volledige artikel.

 

 

2015.14. Leegstand op het platteland.

Leegstand op het platteland: koppeling met energietransitie

In het rapport ‘Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied’ van Alterra wordt een schrikbarend beeld geschetst van omvangrijke leegstand van stallen, schuren, boerderijen en erven. Rijksadviseur Landschap en Water Eric Luiten liet onderzoeken wat de consequenties daarvan zijn én wat inspirerende voorbeelden zouden kunnen zijn voor hergebruik of transformatie. Daarbij maakt Eric Luiten een koppeling met kansen die de energietransitie kan bieden. Het rapport ‘Leegstand op het platteland’ met in Deel 1 een verkenning van de opgave en in Deel 2 een ontwerpend onderzoek naar de kansen voor energieopwekking zijn nu beschikbaar.

Klik HIER voor het volledige verslag.

 

 

2015.13. Verzekering voor een monument.

Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten: het zijn panden die om een brandverzekering op maat vragen én verdienen. Uit een onderzoek van het Nationaal Restauratiefonds in 2008 blijkt dat veel monumenten onderverzekerd, slecht of helemaal niet verzekerd zijn. Eigenaars van monumenten zien het belang van een verzekering niet in. Wilt u weten wat de voordelen van een monumentenverzekering bij Centraal Beheer zijn? Klik dan HIER.

 

 

2015.12. Bijeenkomst stichting Cultureel Erfgoed Enschede op 24 april 2015.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een inspirerende bijeenkomst op vrijdag 24 april 2015 van de stichting Cultureel Erfgoed Enschede i.o. . De bijeenkomst is bedoeld voor monumenteigenaars, professionals op het gebied van monumenten en belangstellenden voor het Cultureel Erfgoed in Enschede.

Programma;

 

1.Opening en welkom door John Nijhuis namens het bestuur stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

-Korte uitleg over de doelstellingen van de stichting Cultureel Erfgoed Enschede i.o.

 

2.Presentatie door mevrouw mr. M. de Buck, advocaat en mevrouw mr. C. Kolk kandidaat-notaris van Kienhuis Hoving advocaten en notarissen.

-Herontwikkeling van Cultureel erfgoed & Landgoederen.

Voor het behoud en de exploitatie van cultuurhistorisch erfgoed is het van belang dat nieuwe “economische” dragers worden gevonden en er nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld. Daarbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van nieuwe functies zoals horeca, kantoorruimte, woningen, woon-zorgcomplexen en zorgboerderijen. Die nieuwe functies passen echter niet altijd in het bestemmingsplan. Door nieuwe regelgeving is het eenvoudiger om leegstaande gebouwen in afwijking van het bestemmingsplan (tijdelijk) een andere gewenste functie te geven. Daardoor ontstaan kansen voor transformatie van cultureel vastgoed en van landgoederen. Wij gaan uitgebreid in op de nieuwe mogelijkheden van het creëren van nieuwe functies met oude waarden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de opties om de nieuwe functies in gebruik te geven aan derden. Gedacht kan worden aan erfpacht of verhuur. Bij woon-zorgcomplexen is de koppeling met de zorgverlening overeenkomst daarbij een groot aandachtspunt

 

3.Presentatie door mevrouw ing. E. Bleumink, bouwproject manager & partner van BCT Architecten, ingenieurs en adviseurs in Enschede.

- Korte introductie BCT architecten, ingenieurs en adviseurs.

- Businesscase aanpak Monument met referenties.

- Meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) Monumenten.

 

4.Presentatie dhr. ir. E. Workel, architect/partner Ingenieurs Architecten Associatie Enschede.

-Erfgoed als kans..

Een presentatie over ontwerpworkshops waarbij leegstaande monumentale of industriële gebouwen in de regio Twente in eerste instantie vrij van regelgeving of marktwerking als concept worden her ontwikkeld. Enkele geslaagde restauraties/transformaties van (min of meer) monumentale panden worden in deze presentatie besproken.

5.Gelegenheid tot stellen van vragen.

 

6.Sluiting.

Na het officiële deel van deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om onder leiding van een gids kasteel Haus Welbergen te bezoeken. De kosten hiervoor bedragen € 4,00 per persoon. Deze bijeenkomst is gepland op vrijdag 24 april 2015 in kasteel Haus Welbergen in Duitsland, ongeveer 20 autominuten vanaf Enschede. De aanvangstijd is 14.00 uur en wij verwachten deze bijeenkomst omstreeks 17.00 uur af te sluiten. Als deelnemer aan deze workshop bent u welkom vanaf 13.30 uur. Aan de deelname van de workshop zijn geen kosten verbonden.

 

Als u voornemens bent om aan deze bijeenkomst deel te nemen dan verzoeken wij u vriendelijk u hiervoor aan te melden uiterlijk tot uiterlijk 10 april 2015. Aanmelden kan via e-mail info@cultureelerfgoedenschede.nl of schriftelijk naar: stichting Cultureel Erfgoed Enschede, Postbus 689, 7500AR Enschede.

Vergeet u daarbij niet te vermelden met hoeveel personen u deze bijeenkomst zult bijwonen en of u gebruik wilt maken van de rondleiding door Haus Welbergen.

 

 

2015.11. Vergunningsvrije werkzaamheden aan Rijksmonumenten.

Bent u eigenaar van een rijksmonument of van een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht?

Wilt u het pand opknappen, verbouwen, uitbreiden of slopen? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Maar niet voor álle werkzaamheden.

Sinds 1 januari 2012 zijn onderhoudsklussen als het overschilderen

van deuren en ramen in dezelfde kleur, en het vervangen van slechte dakpannen vergunningvrij. En de bruine keukenkastjes en dito tegeltjes uit de jaren 70 mag u ook zonder vergunning vervangen. Maar het hele pannendak vernieuwen

mag weer niet. Waar ligt precies de grens? In deze brochure staat wat wel en niet zonder vergunning mag.

Klik HIER voor het informatieblad van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed.

 

 

2015.10. BTW regeling van 6% loopt af.

Let op! Einde BTW regeling.

Op 1 juli 2015 vervalt het lage btw-tarief van 6% bij renovatiewerkzaamheden. Over arbeidskosten wordt daarna weer het algemene tarief van 21 procent betaald.

Sinds 1 maart 2013 geldt er een btw-tarief van 6 % op arbeidskosten bij renovatie, herstel en tuinonderhoud van woningen die ouder zijn dan twee jaar. Het tarief werd verlaagd om de bouw een impuls te geven. Vorige maand besloot staatssecretaris Wiebes dat het verlaagde btw-tarief op 1 juli vervalt. Het is belangrijk om afspraken te maken over een oplevering voor 1 juli 2015. Als dit niet mogelijk is, kan er worden gewerkt met deelopdrachten en opleveringen.

 

 

2015.09. Asbestdaken vanaf 2024 verboden.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen.

Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Ruim driekwart van deze asbestdaken is te vinden in de agrarische sector.

Inventarisatie.

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. Er komt hiervoor komt per 1 januari 2016 een subsidieregeling. Hiervoor is minimaal 75 miljoen euro beschikbaar.

Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden.

Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig gebeuren. Er geldt een plicht om gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest, voorafgaand aan een verbouwing of sloop.

Gezondheid en kosten.

De ministerraad heeft ingestemd met het verbod, dat is voorgesteld door staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

Daarnaast zorgt het opruimen van bij brand verspreide asbestdeeltjes zorgt bovendien voor hoge kosten.

Bron: Rijksoverheid.

 

 

 

2015.08. vergunning vrij bouwen.

Meer ruimte voor vergunning vrij bouwen.

De regeldruk voor werkzaamheden aan rijksmonumenten wordt verminderd. Momenteel dient u voor elke wijziging een vergunning aan te vragen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het kabinet heeft besloten om voor rijksmonumenten twee categorieën vergunningenvrij te maken. De voorziene datum van inwerkingtreding is 1 januari 2012. Voor meer informatie raadpleegt u de afdeling monumentenzorg van uw gemeente. Een factsheet van de

Rijksoverheid over vergunning vrij bouwen kunt u HIER downloaden.

 

 

2015.07 Instandhoudingsplicht.

Het Nederlandse systeem van monumentenzorg is geheel gericht op de instandhouding van de

beschermde monumenten. Toch voorziet de huidige wetgeving niet in een instandhoudingsplicht

voor eigenaren, maar slechts in een verbod op het (actief) beschadigen en vernielen van

beschermde monumenten of het zonder vergunning slopen, verstoren, verplaatsen of in enig

opzicht wijzigen van een beschermd monument dan wel het herstellen, gebruiken of laten

gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar

gebracht (art. 11.1 Monumentenwet en art 2.1 lid f van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht). Hierdoor ontbreekt een heldere norm en worden mogelijkheden om op te

treden tegen verwaarlozing beperkt. Maandag 23 februari 2015 staat op uw agenda de bundeling

en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet). Ter voorbereiding op

deze vergadering brengt de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) graag het

onderwerp van de instandhoudingsplicht voor monumenteneigenaren onder uw aandacht.

Lees HIER de brief van de Nederlandse Oudheidkundige Bond van 3 februari 2015 gericht aan de leden van de Tweede Kamer.

 

 

2015.06 Voorstel Erfgoedwet naat Tweede Kamer.

 

Jhr.Mr.Victor de Stuers wordt algemeen beschouwd als oprichter van de monumentenzorg in Nederland.Het voorstel voor de nieuwe Erfgoedwet is een fase verder in het wetgevingstraject. Het wetsvoorstel is op 11 december 2014 door de Koning aangeboden aan de Tweede Kamer, samen met de bijbehorende documenten, zoals het advies van de Raad van State.

De Tweede Kamerleden kunnen tot uiterlijk 23 februari 2015 schriftelijk reageren. De plenaire behandeling wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2015. Daarna moet ook de Eerste Kamer nog met het wetsvoorstel instemmen. Pas dan is het voorstel definitief.

Op basis van het advies van de Raad van State is het wetsvoorstel aangepast. De reactie op het advies en aangebrachte wijzigingen zijn opgenomen in het Nader Rapport. Een belangrijke inhoudelijke wijziging is het opnemen van de informatieplicht. Als overheden een onderdeel van hun collectie willen afstoten, moeten zij daarover de minister van OCWinformeren.

Meer informatie over deze wijzigingen en de wet zelf zijn na te lezen op de website van de Tweede Kamer.

Met de nieuwe Erfgoedwet wil de overheid het cultureel erfgoed in Nederland beter beschermen.

De wet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed.

De wet gaat naar verwachting in 2016 in.

 

 

2015.05. Gebiedsontwikkeling met erfgoed: vloek of zegen?

 

Is een gebiedsontwikkeling van een oud industrieel complex met een monumentale status een vloek of een zegen? Aan de ene kant komt de transformatie van zulke gebieden vaak moeizaam van de grond. De projecten staat onder druk door bezuinigingen en hoge leegstandcijfers in de vastgoedmarkt en daarnaast worden dergelijke complexe herbestemmingsprocessen veelal geplaagd door impasses en conflict.

Aan de andere kant kan cultureel erfgoed juist een belangrijke aanjager zijn voor de transformatie van een gebied. Cultureel en industrieel erfgoed biedt een belangrijke meerwaarde en trekt (nieuwe) partijen aan die waarde hechten aan het behoud van het erfgoed en de potentie van erfgoed graag willen benutten. De laatste jaren is er veel belangstelling voor het herbestemmen van erfgoed en hier kunnen gemeenten slim op inspelen.

Lees HIER de informatiefolder van Platform -31

 

2015.04. Eenvoudige regelgeving voor eigenaren monumenten.

Het moet voor eigenaren gemakkelijker worden om een monument te onderhouden. Om dit te bereiken heeft de Rijksoverheid het volgende besloten:

Vergunningen voor verbouwing of restauratie worden sneller verleend. Voor gemeentelijke en provinciale monumenten geldt niet meer de uitgebreide procedure van 26 weken, maar de reguliere van 8 weken.

Voor een aantal kleine ingrepen in rijksmonumenten is geen vergunning meer nodig.

Lees HIER de informatiefolder over vergunningsvrije onderhoudswerkzaamheden.

 

 

2015.03. Twaalf naoorlogse monumenten in Enschede.

Sinds 2003 heeft de gemeente Enschede actief beleid geformuleerd voor haar gebouwde erfgoed. In 2004 is de gemeentelijke monumentenlijst geactualiseerd. Voor de 165 gemeentelijke monumenten zijn een monumentenverordening en een subsidieverordening opgesteld. Hierbij is het gebouwde erfgoed uit de naoorlogse periode (1945-1965) onderbelicht gebleven. Enkele representatieve gebouwen uit deze periode zijn weliswaar opgenomen, maar uitgebreid onderzoek is er toen niet gedaan. Enschede liep met deze aanwijzingen al wel vooruit op de huidige belangstelling voor het naoorlogse erfgoed. Om ook aan deze 'nieuwe' monumenten aandacht te besteden is door Het Oversticht in juni 2008 een rapport gemaakt onder de naam naoorlogse bouw in Enschede, onderzoek en advies. Nu de herformulering van het erfgoedbeleid in Enschede aan de orde is, is het ook tijd de voorgestelde panden uit het rapport aan te gaan wijzen als gemeentelijk monument. Hiermee wordt de gemeentelijke monumentenlijst uit 2003 aangevuld. In dit rapport bevinden zich de redengevende omschrijvingen van 11 nieuwe gemeentelijke monumenten in Enschede.

Bron: Het Oversticht.

Klik HIER voor de rapportage "Naoorlogse gemeentelijke monumenten van Enschede" 2013.

 

 

2015.02. Duurzame monumentenzorg.

Uw monument energiezuinig.

Goed monumentenbehoud en het aanpassen aan hedendaagse

gebruiksnormen vinden we lastig te combineren. Gaat het om prestaties op het gebied van gebruikscomfort en duurzaamheid, dan hebben monumenten de beeldvorming vaak tegen. Isolatie-initiatieven stuiten bijvoorbeeld op bezwaren van monumentenzorg. Nieuwe energiezuinige technieken en installaties lijken doorgaans niet goed inpasbaar. Maar dankzij de beschermde status van monumenten is sloop of vervanging niet aan de orde en scoren zij in materieel

opzicht hoog op de duurzaamheidsschaal. Hun bouwstoffen hebben al een lange levensduur en zullen niet snel als sloopmateriaal het

milieu belasten.

Klik HIER voor de informatie van de stichting Erkernde restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

 

 

2015.01 Overijssel is een landgoed.

 

OVERIJSSEL IS EEN LANDGOED

LANDGOEDEREN EN BUITEN-PLAATSEN; OUDE EN NIEUWE DRAGERS VOOR HET BUITENGEBIED

KERN VAN DIT ADVIES:

Een landgoed is meer dan een luxe woondomein waar je mensen kunt laten wandelen. Voor een deel draagt het landgoed de identiteit van het Overijssels landschap. Waar je met oude waarden en nieuwe functies bouwt aan nieuwe buitenplaatsen, ontstaat ook een nieuwe dimensie: land, goed, Overijssel.

Bron: Atelier Overijssel, werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit.

Klik HIER voor Overijssel is een Landgoed.

 

 

2014.29. Onderzoek draagvlak monumenten.

In augustus 2014 is in opdracht van het Nationaal Restauratiefonds een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders over hun houding ten aanzien van monumenten in Nederland en de bekendheid en het beeld van de Open Monumentendag. De Open Monumentendag mag, als grootste jaarlijkse cultureel evenement, traditioneel rekenen op bijna 1 miljoen bezoekers.

Het Restauratiefonds zet zich in voor het in stand houden van monumenten. Het fonds verstrekt kennis en financieringen voor het restaureren en onderhouden van monumentale panden. Daarnaast is het Restauratiefonds al ruim 20 jaar betrokken bij de Open Monumentendag.

Klik HIER voor het rapport

 

2014.28. RIBO convenant.

Wethouder Jeroen Hatenboer heeft namens de gemeente Enschede een convenant gesloten met Stichting RIBO (Scholing, Restauratie en Innovatie in de bouw in Overijssel). Dit convenant geldt tot 31 december 2017. In dat convenant is afgesproken dat de gemeente Enschede zich zal inspannen om het beschikbaar stellen van opleidingsplaatsen voor restauratievaklieden te stimuleren. Voor monumenteneigenaren is het RIBO en interessante partner bij restauraties. Verder doet de gemeente haar best om te zorgen dat historisch bouwmateriaal zoveel mogelijk wordt bewaard en dat het terecht komt bij het RIBO. Zo gaat het niet verloren en kan het opnieuw worden gebruikt.

Voor informatie over het RIBO zie www.ribo.nl

 

2014.27 Buitenkans 2014.

Deze gids bouwt voort op de eerste gids Buitenkans, van 2008, op enkele punten aangepast in 2010. In deze gids staat, meer dan in de versie van 2008, de gedachte van de weegschaal centraal. Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied zijn mogelijk, mits

ze leiden tot een versterking van de ruimtelijke kwaliteit en een bijdrage leveren aan het publieke en maatschappelijke belang.

Ook zijn de nieuwe actuele thema’s zorg en duurzaamheid opgenomen. Hiermee is de gids weer up to date en biedt u en ons een geschikt kader om initiatieven in het fraaie buitengebied van Enschede te ontwikkelen en te toetsen op de gewenste ruimtelijke kwaliteit.

Klik HIER voor de Flyer Buitenkans 2014

 

 

2014.26 Monumentenlijst gemeente Enschede.

Enschede heeft een aanzienlijk aantal gemeentelijke en Rijksmonumenten binnen haar grenzen. Wilt u weten welke monumenten op deze gemeentelijke lijst voorkomen? Klik dan HIER.

 

 

2014.25

Buurten in Twente

In september 2014 is het project Buurten in Twente van start gegaan. Met een provinciale subsidie van €100.000,- gaat Twentse Erven met dit project een forse stap zetten om het karakteristieke agrarisch erfgoed onder de aandacht te brengen. Een belangrijk doel van het project is het bevorderen van het herstel - en daarmee het behoud - van agrarische bebouwing met achterstallig onderhoud. Daarnaast richt het zich op de verhalen en de tradities die in de loop der jaren rondom de boerenerven zijn ontstaan. Om ervoor te zorgen dat het agrarisch erfgoed in heel Twente evenredig aan bod komt, wordt er een indeling in buurten gemaakt. Het uiteindelijk resultaat is dat uit elke buurt één of meer boerenerven het verhaal van Twente gaan “vertellen”, in beeld, in woord en in geluid. Voor de realisatie van dit alles zijn er vier deelprojecten gedefinieerd, waar tot eind 2015 aan zal worden gewerkt.

 

De cultuurhistorische buurtenkaart

Twente is een groot en veelzijdig gebied. Samen met bewoners wordt gewerkt aan een indeling van Twente in buurten. De informatie die met de uitvoering van de overige deelprojecten wordt verzameld, kan vervolgens ook aan deze indeling worden toegevoegd. Daarmee ontstaat de cultuurhistorische buurtenkaart van Twente.

 

Archeologische waarden

Hoe zijn boerenerven ontstaan en hoe hebben ze zich in de loop der tijd ontwikkeld? Door middel van een maquette en de hiervoor genoemde weergave op de cultuurhistorische buurtenkaart wordt de transformatie van een boerenerf in beeld gebracht. De archeologie vormt daarvoor een belangrijke bron.

 

Het verhaal van Twente

Achter elk erf schuilt een verhaal. Een verhaal over onder andere het boerenleven, de familie, het ontstaan van het erf en de tradities die ook nu nog in ere worden gehouden. Deze verhalen worden opgetekend en verbeeld in een aantal fraai uitgevoerde publicaties. Hierdoor kan een groot publiek de erven “beleven”, in beeld, woord en geluid.

 

Herstelwerk aan karakteristieke gebouwen en bijgebouwen

Op minimaal 18 erven worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De subsidie die hiervoor kan worden verkregen bedraagt 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van €3.000,- (incl. BTW) per erf. Aan de hand van zorgvuldig opgestelde toetsingscriteria worden de aanvragen beoordeeld en wordt de beschikbare subsidie toegekend, waarbij zo veel mogelijk spreiding over de verschillende buurten van Twente wordt nagestreefd. In de uitvoering staat kwaliteit voorop.

 

Bent u de eigenaar van een historische boerderij en wilt u in aanmerking komen voor subsidie in het kader van het project Buurten in Twente, lees dan de uitgebreide informatie en meld u aan via het speciale aanmeldformulier. De sluitingsdatum voor deze subsidieregeling is 12 januari 2015!

 

 

2014.24 Gemeenteraad Enschede zegt definitef nee tegen monumentenstatus van na -oorlogse panden.

De gemeenteraad Enschede heeft in de raadsvergadering van 16 december 2014 definitef besloten om 12 naoorlogse panden niet toe te voegen aan de monumentenlijst van Enschede. Volgens wethouder Hatenboer komen de panden op de cultuurhistorsiche waardekaart waardoor deze panden voor sloop worden beschermd. Een motie van de oppositie om een subsidie in te stellen voor onderhoud en renovatie van deze panden overleefde de stemming niet.

 

 

Column John Nijhuis

03 december 2014

Musée Picasso in Enschede.

 

Enschede verkeerd de laatste jaren in zorgelijke tijden. Een stijgende werkloosheid, gemeentelijke overheidstekorten, kortingen op rijksbijdragen, een woningmarkt die zich niet of onvoldoende hersteld, enorme afschrijvingen op bouwgrond en nog steeds onverkoopbare grondpercelen, een voormalige vliegbasis die nog wel jaren aan het ideeën infuus zal liggen, toenemende leegstand van winkels in het centrum van Enschede en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Zijn er dan geen lichtpuntjes? Ja zeker, de binnenstedelijke ontwikkelingen hebben grootstedelijke ambities, ik noem het inmiddels opgeleverde Willem Wilminkplein en het toekomstige Koningsplein zijn ongetwijfeld stedenbouwkundige parels van betekenis. De uitbreiding van de hotelaccommodatie met het City Hotel en binnenkort het van der Valk Hotel aan de Zuiderval. Maar ook de ontwikkelingen van de spoorzone het stedenbouwkundig plan van de Boddenkamp en de Roombeek zijn positieve impulsen die binnen de gemeente Enschede en met name in het centrum, maar Oh wat komen wij in Enschede toch moeilijk uit de crises.

 

Gelukkig is de gemeente de laatste jaren zich meer bewust geworden van het cultureel erfgoed dat wij binnen de gemeente Enschede nog bezitten. Maar bewustwording alleen is niet genoeg. Onlangs werden een twaalftal na oorlogse monumenten door de gemeente nog even op de reservebank gezet ondanks dat B&W van mening is dat deze monumenten een cultuurhistorische, architectuurhistorische en/of stedenbouwkundige waarde bezitten. De Boddenkampschool is eveneens een mooi voorbeeld waar het fout kan gaan. Een schoolgebouw met cultuurhistorische waarde waar maar geen nieuwe passende bestemming voor kan worden gevonden. En intussen laten de kozijnen van deze fraaie school het beginnend verval zien. Het Balengebouw, onze nieuwste aanwinst in de Roombeek, heeft een geweldige restauratie ondergaan maar ook hier dreigt nu gebrek aan creativiteit, ondernemerschap en daadkracht en het verval van dit cultuurhistorisch erfgoed ligt op de loer.

 

Wat scheelt er eigenlijk aan Enschede, wat maakt ons dat we kennelijk onvoldoende aantrekkelijk zijn geworden? Kunt u zich de tijden nog herinneren dat op zaterdag en dinsdag de weekmarkt een Euregionale betekenis had met een enorme economische uitstraling naar de middenstand van het centrum van Enschede? En ook onze cultuurtempels zoals het Wilminktheater, Prismare, Nationaal Muziekkwartier en Concordia ze hebben het allemaal niet gemakkelijk met teruglopende subsidies en dalende bezoekers aantallen.

Hebben we ons zelf uit markt gespeeld met bijvoorbeeld veel te dure parkeertarieven? Ontbreekt het zo langzamerhand aan een compact en overzichtelijk winkelcentrum in de binnenstad? Enschede als “Unique selling point” van Twente of van de regio is al lang niet meer en het is dus de hoogste tijd voor een nieuwe en heldere visie en de nodige veranderingsbereidheid van politieke bestuurders en ondernemers.

Wat maakt en wat kan Enschede meer bijzonder maken en vooral aantrekkelijk voor de regio en wellicht voor Nederland. In Enschede beschikken we op de cultuurlijn meer dan aantrekkelijke musea. Het Rijksmuseum heeft zich de afgelopen jaren ontpopt tot een cultuurtempel van formaat met wisselende tentoonstellingen die landelijke bekendheid genieten, een museum van de verbeelding met een innovatief en cultureel niveau waar we in Enschede trots op mogen zijn.

 

Twentse Welle is het tweede voorbeeld van een museum dat de geschiedenis van Oost Nederland en Twente breed in beeld brengt ook met spraakmakende wisselende exposities. De streektaal en de Taalkamer vormen samen met de multimediale technieken een compleet museum dat een belangrijke meerwaarde heeft voor de gehele regio.

Dan blijft nog over het historische Balengebouw in de Roombeek. Na jaren van overleg is er nog altijd geen definitieve bestemming voor dit fraaie voormalige fabrieksgebouw. Enerzijds begrijpelijk omdat de huidige eigenaar, c.q. woningbouwcorporatie het zich niet meer kan permitteren om extravagante projecten te financieren. Maar kennelijk ontbreekt het in Twente ook aan verfrissende ideeën. We blijven maar vasthouden aan de Jan Cremer bestemming terwijl al jaren gebleken is dat dit een kansloos project is. Maar wat dat wel?

 

Mijn voorstel zou zijn dat de directies van het Rijksmuseum en de Twente Welle in samenspraak met de eigenaar van het Balengebouw en de gemeente Enschede een poging ondernemen om van het Balengebouw een permanente dependance maken van het Musée Picasso in Parijs. In Parijs nu al een wereld attractie op cultureel gebied. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan maar als we de Hermitage naar Amsterdam kunnen halen en het Drents museum in Assen inmiddels internationale bekendheid heeft gekregen dan moeten we in Enschede toch in staat zijn om samenwerking te zoeken met het Musée Picasso in Parijs. We hebben een zeer fraai leegstaand museum en we kunnen Enschede hiermee een belangrijke culturele en economische impuls geven. Enschede als museumstad met musea die elkaar kunnen versterken en aanvullen. Met onze nieuwe hotelaccommodatie aan de Zuiderval en het stationsplein kunnen onze musea een meer dan landelijke toeristische trekpleister worden.

 

Onze Twentse bescheidenheid is een prijzenswaardige eigenschap maar tegelijk een valkuil geworden voor nieuwe verfrissende en vooral uitdagende projecten in Enschede. Laten we tenminste een poging ondernemen om Enschede en met name het Balengebouw een nieuwe kans te geven. Zoals een wijs Chinees spreekwoord zegt; Armoe dwingt tot verandering, verandering brengt succes.

Reageren? info@cultureelerfgoedenschede.nl of info@realestateadvies.nl

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Reactie Dhr. Arnoud Odding directeur Rijksmuseum Enschede 07 december 2014.

 

Roombeek als katalysator voor Twente

Het is haast niet meer voor te stellen dat musea en culturele instellingen tot voor enkele jaren vooral gezien werden als subsidieslurpers zonder veel toegevoegde waarde voor stad en land.

(Dit is een reactie op een column van John Nijhuis op de website Cultureel Erfgoed Enschede over Enschede, het Balengebouw en de wijk Roombeek)

 

Vele onderzoeken hebben uitgewezen dat een levendig kunst- en cultuurklimaat de belangrijkste voorwaarde is voor een stad om de economie en werkgelegenheid te stimuleren. En dat is niet alleen van belang voor de happy few maar heeft zijn werking door de hele gemeenschap. Mede daarom wil Rijksmuseum Twenthe zich ontwikkelen tot het meest innovatieve museum van Nederland. Wij willen bijdragen aan de culturele en economische ontwikkeling van de regio. Ik ben het dan ook hartgrondig eens met uw analyse dat het Balengebouw een prachtig gebouw is dat schreeuwt om een culturele bestemming. Geheel Roombeek biedt de beste kans voor Enschede om zich de komende jaren te ontwikkelen tot een culturele en creatieve broedplaats. In Enschede ontbreekt het niet aan creatieve ideeën. Uzelf heeft er weer een verrassend idee aan toegevoegd. Nee, het probleem is dat we in een economische crisis zijn geraakt en dat de sterke ontwikkelingen in Roombeek daardoor tot een tijdelijke stop zijn gebracht. En dat terwijl we er bijna waren. Ik hoop werkelijk dat alle betrokken partijen de weg omhoog weten te hervinden om Roombeek echt dat kruispunt op het gebied van kunst, technologie en ondernemerschap te laten worden waar de huidige culturele instellingen al aan werken. Enschede en Twente hebben de potentie om zich te ontwikkelen op een manier vergelijkbaar met de regio Eindhoven.

 

Arnoud Odding

 

 

2014.23. Landlopersplaats.

Op veel Twentse boerderijen zijn nog 'historische parels' verborgen. Dat vermoeden heeft de dit jaar opgerichte stichting Twentse Erven.

Mogelijk hebben de bewoners er niet eens weet van of zijn de historische elementen flink verwaarloosd. De stichting is daarom blij dat de provincie heeft besloten om een 'landloopplaats' op een boerderij in Denekamp te restaureren.

Een landloopplaats is een slaapplek voor zwervers, die ongeveer een eeuw geleden op zoek gingen naar werk. Op veel Twentse boerderijen was zo'n landloopplaats in de stal ingericht. Niet veel landloopplaatsen hebben de tand des tijds doorstaan.

Bekijk HIER de video van Radio Oost

 

2014.22 In Detail een periodiek van het Restauratiefonds.

Lees HIER nummer 8 jaargang 2013.

 

 

2014.21 Enschede zwicht voor eigenaren en schrapt gebouwen van monumentenlijst

De twaalf na-oorlogse gebouwen die Enschede twee jaar geleden liet opnemen in de lijst gemeentelijke monumenten, gaan er alweer vanaf. De eigenaren willen niet dat hun gebouw op de lijst staat. Volgens hun is het onrechtvaardig dat alle kosten die ze moeten maken om het monument in goede staat te houden voor eigen rekening zijn. Daar staat geen subsidie tegenover. Behalve extra kosten hebben de eigenaren ook nog eens te maken met beperkingen bij een verbouwing.

 

 

2014.20 Nieuwe website over cultuurlandschap in Nederland.

De website biedt praktische informatie over beleid en regelgeving, het beheer van het landschap, en bronnen en kaarten. Als we over het Nederlands landschap spreken, hebben we het over cultuurlandschap. Landschap dat in het verleden door mensen naar hun hand is gezet. Met deze nieuwe portal wordt praktische en toepasbare kennis over cultuurlandschap verzameld en toegankelijk gemaakt. www.landschapinnl.nl

Top-100 Historische Geografie Nederland

 

2014.19

Nationaal erfgoed in de etalage.

Een onderzoek naar de afstoot van 34 rijksmonumenten met primair een erfgoedfunctie

Auteur: mevrouw Charlotte van Schoonhove.

Klik HIER voor de volledige scriptie.

 

2014.18

Op 16 oktober is De Bosatlas van het cultureel erfgoed gepresenteerd. Aan het boek is intensief meegewerkt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het is een indrukwekkend overzichtswerk waarin niet alleen monumenten, maar ook landschappen, feesten en gebruiken de revue passeren.

 

2014.17. Kasteelconcerten.

Bent u geinteresseerd in kasteelconcerten? Kijk dan op de website http://www.kasteelconcerten.nl/

 

2014.16 Subsidie voor herbestemming

 

Herbestemmen van monumenten zoals kerken, industriegebouwen en scholen is vaak een uitdagende puzzel. Voor welke nieuwe functies leent het gebouw zich? Waarvoor kunt u de bestaande kwaliteiten inzetten? En wat is realistisch in de huidige markt? Met de subsidie voor herbestemming (Subsidieregeling Stimulering herbestemming monumenten) wordt u financieel gesteund in het doen van onderzoek naar de haalbaarheid van uw plannen.

 

Subsidie ook in 2014 beschikbaar.

 

Ook in 2014 kunt u subsidie aanvragen voor onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden van een pand. U kunt subsidie aanvragen in de periode van 1 oktober t/m 30 november van ieder jaar. Net als in 2013 is er dit jaar 2,4 mln. euro beschikbaar voor de regeling, waarvan 1,7 miljoen euro voor haalbaarheidsonderzoeken, 0,7 miljoen voor het wind- en waterdicht maken van monumenten.

 

Met de subsidie voor herbestemming wordt u financieel gesteund in het doen van onderzoek naar de haalbaarheid van de door u beoogde herbestemming. Ook biedt de regeling de mogelijkheid om gedurende zo’n onderzoek de hoogst noodzakelijke maatregelen voor het wind- en waterdicht maken van uw monument, gesubsidieerd te krijgen.

 

Lees HIER meer informatie over deze subsidie

 

2014.15 Leegstand boerderijen in Winterswijk tegengaan met 'groepskoop' KLIK HIER

 

 

 

2014.14.

 

Nederland telt ongeveer 60.000 rijksmonumenten. Verreweg de meeste zijn niet als zodanig herkenbaar. Verschillende gemeenten en eigenaren van rijksmonumenten hebben de afgelopen jaren laten weten dat zij de gebouwen beter zichtbaar willen maken voor publiek. Om aan deze vraag tegemoet te komen heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het Rijksmonumentenbord ontwikkeld. Dit bordje markeert voor iedereen zichtbaar de rijksmonumenten van Nederland. Voor de introductie, levering en productie van de nieuwe monumentenborden werkt de Rijksdienst samen met de ANWB.

 

Het Rijksmonumentenbordje maakt tegelijkertijd een einde aan de verwarring die soms ontstaat over het 'blauwwitte' schildje (Blue Shield). Ten onrechte wordt vaak gedacht dat dit schildje aangeeft dat een gebouw een rijksmonument is. Blue Shield is in het leven geroepen tijdens de Haagse Conventie in 1954 en heeft als doel om cultureel erfgoed in tijden van oorlog en militaire bezetting te beschermen.

 

Het nieuwe bordje voor rijksmonumenten krijgt ook een variant voor gemeentelijke monumenten.

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen het bord aanschaffen via www.anwb.nl/monumentenbord.

 

 

2014.13 Bakeliet schakelmateriaal.

 

De finesse van een restauratieproject zit hem in de finishing touch. Vanuit die overtuiging begon Arie Korevaar zijn bedrijf Bakeliet.nl. Binnen korte tijd groeide het bedrijf uit tot de grootste leverancier van historisch schakelmateriaal voor België en Nederland.

Meer informatie: www.bakeliet.nl

 

 

2014.12 Twentse erven.

Veel boerderijen op het Twentse platteland vertonen achterstallig onderhoud. In een verontrustend aantal gevallen staan de niet bewoonde onderdelen van de oude boerderij en de bijgebouwen leeg en onbenut. Soms dreigt zelfs sloop. Dat klinkt allemaal nogal somber maar dat is toch niet het hele verhaal: er is meer mogelijk dan men denkt…

 

Op vrijdag 16 mei 2014 praatten ruim 80 eigenaren, gemeenteambtenaren en erfgoedspecialisten over de leegstandsproblematiek en over de kansen van herbestemming van de voormalig agrarische gebouwen. Op uitnodiging van de recent opgerichte boerderijenstichting Twentse Erven en van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) afdeling Overijssel, waren de mensen bijeen in ’t Hoogspel in Ambt Delden.

 

De inspiratie voor de levendige discussies over de bedreigingen van het Twents agrarisch erfgoed en over de kansen om er nog wat van te redden, werd geboden door de resultaten van het onderzoek dat is verricht in de omgeving van Markelo (gemeente Hof van Twente). Dat onderzoek – een initiatief van Maarkels Landschap en uitgevoerd door Bureau Fenicks – laat verontrustende cijfers zien. Onderzoeker Jan-Hylke de Jong toonde aan dat de situatie zorgelijker is dan het op het eerste gezicht lijkt. Zeker 26% van de boerderijen, ongeacht of er nog geboerd wordt of niet, is bouwkundig matig tot slecht en dus niet bij de tijd. Niet minder dan 7% kan als bouwvallig, zelfs als rijp voor afbraak worden beschouwd. Voor schuren en andere bijgebouwen ligt dat percentage nog wat hoger: op 14%.

 

Het onderzoek van Bureau Fenicks geeft tevens aan welke kansen er zijn voor succesvolle herbestemming. Daarbij is aan de hand van een aantal meetbare criteria onderzocht in welke richting die herbestemming zou moeten gaan: dubbele bewoning, woning met kantoor, Bed&Breakfast, een camping en wellicht zorgvoorzieningen. Allemaal toepassingen die op de betreffende plek in principe economisch haalbaar zouden moeten zijn.

 

De door de naar ’t Hoogspel gekomen boerderijliefhebbers gevoerde discussies, haakten in op de uitkomsten van het onderzoek. Wat opviel was dat herbestemming als een bijna vanzelfsprekende oplossing wordt beschouwd. Maar ook dat de boerderijeigenaar daarbij vooral kijkt naar de gemeente. Men wil zelf wel aanpakken maar verwacht in ruil voor de beoogde verbetering, een coulante en meedenkende houding van de kant van de overheid.

 

Twentse Erven wil in het proces van herbestemming een bemiddelende rol spelen . De jonge stichting hoopt de deskundigheid van alle betrokken partijen te kunnen mobiliseren. Aan enthousiasme om daar aan mee te werken ontbreekt het niet. Dat gaven de boerderijliefhebbers die deelnamen aan dit symposium unaniem aan. Dat gold ook voor de aanwezige en nieuwbenoemde wethouders en hun ambtenaren.

 

Persbericht Twentse Erven (300)

 

 

2014.11Wet plattelandswoningen.

De Wet plattelandswoningen regelt dat een (voormalige) agrarische bedrijfswoning (tevens) door een niet-agrariër bewoond mag worden. Deze plattelandswoning wordt niet beschermd tegen milieugevolgen van het bijbehorende agrarische bedrijf.

Mensen die geen boer zijn, mochten tot voor kort niet in een leegstaande boerderij wonen als deze binnen de hindercircel viel van het bijbehorende boerenbedrijf. Veel woningen van boerenbedrijven kwamen daardoor leeg te staan. Door de nieuwe wet is niet langer het feitelijke gebruik maar de planologische bestemming bepalend voor de bescherming tegen nadelige milieugevolgen van het boerenbedrijf. Door de voormalige bedrijfswoning als plattelandswoning en niet als burgerwoning op te nemen in het bestemmingsplan wordt deze beschouwd als een onderdeel van de nabijgelegen inrichting en wordt de plattelandswoning niet beschermd tegen milieugevolgen van de inrichting. De rechten van de nieuwe bewoner zijn hierdoor beperkt en de bestaande bedrijsvoering komt niet in het gedrang. Hoe de plattelandswoning in het bestemmingsplan geregeld kan worden, leest u hier.

De Wet plattelandswoningen is per 1 januari 2013 in werking getreden. Deze wet heeft onder meer geleid tot een wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 1) en de Wet geurhinder en veehouderij(artikel IV) en de regelgeving voor geluid.

Meer informatie over het belang van deze wet voor het agrarisch erfgoed vindt u in de publicaties Wet plattelandswoningen redding voor verlaten boerderijen. Wonen tussen de koeien (pdf, 0,2 MB, RCE tijdschrift 2013-3) en Nieuwe wet stimuleert "herbewoning" afgedankte boerderij (Nationaal Programma Herbestemming, Magazine editie 2013-03).

 

 

 

2014.10. Goed moment om te beleggen in monumenten.

 

Auteur: Harry Kers, financieel accountmanager Nationaal Restauratiefonds

Te duur, te onzeker en te omslachtig: beleggen in monumenten is niet populair. Ten onrechte. Door onder meer laagrentende leningen, fiscale regelingen en gunstige prijzen kan investeren in cultureel erfgoed ook voor uw cliënten wel degelijk interessant zijn.

Amsterdam-West heeft er binnenkort een bezienswaardigheid bij: De Hallen, een multifunctioneel complex met onder meer een hotel, televisiestudio’s en twee overdekte winkelpromenades, gevestigd in een voormalige tramremise. Een heuglijk feit voor de gebruikers, de omwonenden én voor de financiers, onder wie enkele tientallen particulieren die via een commanditaire vennootschap (CV) in dit herbestemmingsproject hebben geïnvesteerd. Hun rendement kan de komende tien jaar flink oplopen.

Historisch vastgoed? Dat was toch altijd een beleggingscategorie waar de meeste financieel adviseurs, vanwege de hoge kosten, de risico’s en de drempels, hun vingers niet aan durfden branden? Inderdaad. Maar dat lijkt achterhaald. Beleggen in monumenten biedt niet alleen maatschappelijk rendement – het draagt bij aan behoud van het erfgoed en heeft een positief effect op de omgeving -, het kan ook voor beleggers interessant zijn. De Hallen levert hét bewijs.

Om met de ‘drempels’ te beginnen: mede door het grote aantal leegstaande monumenten – in totaal maar liefst twee miljoen vierkante meter – staan gemeenten en andere autoriteiten tegenwoordig meer open voor goede herbestemmingsplannen. Ze anticiperen beter en zijn creatiever in het meedenken over nieuwe constructies en initiatieven.

Duur zijn de meeste monumenten momenteel evenmin. Dat komt niet alleen door het grote aanbod, door de financiële crisis staat veel erfgoed ten opzichte van een paar jaar geleden voor een redelijke prijs te koop.

Ook op het gebied van financiële regelingen is er de laatste jaren één en ander veranderd. Exemplarisch is de laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek. Deze lening is bestemd voor omvangrijke restauraties en herbestemmingen van rijksmonumenten die niet zijn geregistreerd als woonhuis. De rente op de lening ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. Het minimale leenbedrag bedraagt 300.000 euro, het maximale 2.500.000 euro.

Verder kunnen particulieren die via een CV deelnemen in de herbestemming van een monument naar rato van hun participatie de restauratie- en onderhoudskosten opvoeren bij hun belastingaangifte. Om te voorkomen dat deze beleggers door de Belastingdienst als ondernemers worden geoormerkt en de onderhoudskosten automatisch in box 1 vallen, kan een fiscale ruling worden verkregen. Er is wel een maar: de aftrek is beperkt tot 80% van de onderhoudskosten die voor de rekening komen van de belegger.

Daarnaast bestaan er voor herbestemmingsprojecten op landelijk- en gemeentelijk niveau tal van subsidieregelingen. Door gebruik te maken van deze drietrapsraket, kan het totale investeringsbedrag substantieel worden verlaagd, waardoor het rendement op het eigen vermogen toeneemt.

Voor een particulier blijft de herontwikkeling van een monumentaal pand niettemin een lastige exercitie. Maar daar kunt u als financieel adviseur bij helpen. U kunt hiervoor onder meer terecht bij gespecialiseerde adviesbureaus en organisaties als het Nationaal Restauratiefonds en de Belastingdienst. Zij beschikken over ruime kennis van (fiscale) regelingen en subsidies, een goed netwerk van investeerders, financiers, adviseurs, aannemers en andere partijen die bij het herbestemmen een rol spelen.

Deze organisaties kunnen u ook vertellen aan welke voorwaarden een succesvolle herbestemming moet voldoen. Lokaal draagvlak creëren bijvoorbeeld is van groot belang, evenals een goede businesscase met een langetermijnvisie en meerdere activiteiten.

- See more at: http://www.infinance.nl/artikel/home/10000/goed-moment-voor-beleggen-in-monument#sthash.iaXm5r86.dpuf

 

 

2014.09. Nieuwe website monumentenregie.

Met de nieuwe website www.monumentenregie.nl wil de Stichting ERM opdrachtgevers voor werkzaamheden aan monumenten ondersteunen en inspireren. Een gebouw dat is aangewezen als monument past niet zonder meer in ‘normale’ procedures met overheden en standaardcontracten met aannemers. De website belicht waar rekening mee gehouden moet worden en deelt ervaringen van anderen.

 

 

2014.08. Nieuwe na oorlogse monumenten in Enschede.

In Enschede zijn elf gebouwen die mogelijk naoorlogs monument worden. De gemeente heeft een lijst gemaakt van de gebouwen die na de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn en voorgesteld worden voor de monumentale status. Door die status mogen de gebouwen niet worden gesloopt. De gebouwen zijn de voormalige textielschool aan de Hengelosestraat, drie appartementencomplexen, vier kerken, het hoofdgebouw van de rioolwaterzuivering aan de Lonnekerbrugstraat, het drinkwaterpompstation aan de Weerseloseweg en het directiekantoor van textielfabrikant Menko aan de Voortsweg.

 

2014.07. Indienen van subsidieaanvraag Rijksmonumenten.

 

igenaren van rijksmonumenten kunnen vanaf nu tot en met 31 maart 2014 subsidie aanvragen voor het in stand houden van hun gebouwde, groene of archeologische monument. Dat kan digitaal met uw DigiD via de Brim-module of op papier.

 

> BRIM 2014 DIGITAAL AANVRAGEN

 

Onderhoud

 

Met de Subsidieregeling instandhouding monumenten stimuleert de rijksoverheid planmatig onderhoud om zo dure restauraties te voorkomen. De eigenaar stelt daartoe een zesjarig instandhoudingsplan op. In 2014 vraagt u subsidie aan voor geplande werkzaamheden in de periode 2015-2020. Aanvragen voor werkzaamheden die al gestart zijn, worden afgewezen.

 

Voor wie?

 

Vrijwel alle soorten rijksmonumenten komen in aanmerking voor subsidie. Uitzondering zijn de woonhuizen die niet in bezit zijn van de overheid of een professionele organisatie voor monumentenbehoud. Voor deze rijksmonumenten kunt u een laagrentende lening aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds.

 

Wilt u weten of u voor subsidie of een lening in aanmerking komt? Doe dan de financieringscheck.

 

Budget

 

Voor gebouwde monumenten is 42,7 miljoen euro beschikbaar, voor groene monumenten 5 miljoen en voor archeologische monumenten 800.000 euro. Dit jaarlijkse subsidiebudget van 48,5 miljoen euro was afgelopen jaren niet toereikend voor alle aanvragen. Om toch zoveel mogelijk subsidieverzoeken te kunnen honoreren, is bepaald dat eigenaren 50% van de onderhoudskosten zelf betalen.

 

Wanneer het budget van één van deze categorieën overvraagd wordt, geldt voor die categorie de volgende volgorde:

 

Als eerste wordt subsidie verleend voor rijksmonumenten die deel uitmaken van een werelderfgoed.

Daarna krijgen aangewezen professionele organisaties voor monumentenbehoud voorrang.

Het overige budget wordt verdeeld over de andere aanvragen.

Er wordt wel in één keer beslist op alle aanvragen.

 

Meer weten?

 

Op www.monumenten.nl/brim vindt u alle informatie over de subsidieregeling. Voor vragen, mail of bel de InfoDesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, info@cultureelerfgoed.nl of 033- 421 7456.

 

> Lees ook: De subsidieregeling in het kort

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2014.06. Natuur als Cultureel Erfgoed.

 

Natuurprogramma dat op zoek gaat naar steden en bewoners die voorop lopen in hun natuurbehoud. Klaas Drupsteen leert iedere keer een andere stad en mensen kennen die zich inzetten voor de stedelijke natuur.

 

Klik HIER voor de video.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014.05. Erve Ijzerman in Wapenveld.

Een reportage van TV Gelderland over Erve Ijzerman

Klik HIER om deze interessante video te bekijken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014.04. Nieuwe bestemming voor kerken.

In Limburg staan op dit moment zo'n 30 kerken leeg. Een nieuwe bestemming voor de gebouwen vinden is moeilijk. De kosten zijn vaak hoog en projectontwikkelaars willen amper investeren. Er komt daarom een provinciale subsidiepot van vijf miljoen euro. De hoop is dat de kerkgebouwen daarmee worden gered van de ondergang. Voor 17 kerken komt nu geld. Voor elk gebouw is maximaal vijf ton beschikbaar. Bekijk HIER een reportage van Johan Hauser.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2014.03. Heren op het land.

De enorme groei van de Twentse textielindustrie tussen 1890 en 1920 stelde de gefortuneerde fabrikanten in staat om op grote schaal buitenplaatsen en landgoederen aan te leggen. Deze concentratie van fabrikantenbuitenplaatsen is bijzonder, typisch voor Twente, en zelfs uniek voor Nederland. De aanleg van de landgoederen van textielfabrikanten heeft een ongekende invloed gehad op het Twentse landschap. Naast de bouw van grote buitenhuizen waren de fabrikanten namelijk ook verantwoordelijk voor de aanleg van prachtige tuinen en uitgestrekte bosgebieden. Nog niet eerder is er een aparte uitgave over de (cultuur)historie van deze bijzondere landgoederen en buitenplaatsen verschenen.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014.02. Donatus verzekeraar van cultureel erfgoed.

Donatus, de grootste verzekeraar in ons land op het gebied van kerken en monumenten, biedt nu ook een verzekering aan voor leegstaande kerken. Het nieuwe product komt begin volgend jaar beschikbaar. Donatus ziet de trend dat het door de crisis langer duurt voordat leegstaande kerkgebouwen worden verkocht. ‘Ondertussen loopt een parochie of gemeente wel risico’s. Men moet nog steeds als een goed huisvader voor deze kerkgebouwen zorgen. Maar mocht zo’n gebouw uitbranden, dan is het niet zeker dat er tot herbouw zal worden overgegaan’, aldus de verzekeraar.

De nieuwe verzekering is speciaal bedoeld voor gebouwen die bij grote schade niet zullen worden hersteld. Rijksmonumentale kerkgebouwen komen niet aanmerking, zo wordt benadrukt. De verzekeringsvorm geldt ook alleen voor het gebouw. De verzekering dekt onder meer de extra sloop- en saneringskosten. Ook is men voortaan gedekt voor schade na storm, brand of blikseminslag. Het is volgens Donatus van belang ‘om het leegstaande gebouw wateren winddicht te houden’.

Meer informatie: www.donatus.nl

Nieuwsbrief Donatus: Klik HIER

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2014.01. Monumenten onderhouden.

Het boek Monumenten Onderhouden, samengesteld door specialisten van Monumentenwacht, behandelt de meest voorkomende historische constructies en materialen, gebreken en oplossingen. Interessant en praktisch bruikbaar voor zowel de leek als de vakman.

Ten opzichte van zijn voorganger uit 1998 is het boek iets dikker geworden. Weliswaar zijn er wat verouderde passages geschrapt, maar er is meer nieuwe informatie toegevoegd. De indeling is overzichtelijker geworden en de vormgeving is herzien. Een belangrijk deel van de inhoud is op hoofdlijnen gelijk gebleven. Dat is eenvoudig te verklaren: aan de geschiedenis, de aard, het gebruik, het onderhoud en het herstel van historische bouwmaterialen en constructies verandert niet zo veel. Waar echter nieuwe inzichten zijn ontstaan of nieuwe methoden zijn ontwikkeld, hebben die uiteraard een plaats gekregen in het manuscript. Geheel nieuw zijn de hoofdstukken over archeologische en groene monumenten. Het Boek is leverbaar voor de prijs van 17,95 (inclusief verzendkosten) via het bestelformulier op de website www.monumentenwacht.nl

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.06 Archeologische Rijksmonumenten.

Een informatiefolder van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed voor eigenaars, beheerder en gebruikers.

 

ARCHEOLOGISCHE RIJKSMONUMENTEN

 

 

Klik HIER voor de video.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014.05. Erve Ijzerman in Wapenveld.

Een reportage van TV Gelderland over Erve Ijzerman

Klik HIER om deze interessante video te bekijken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014.04. Nieuwe bestemming voor kerken.

In Limburg staan op dit moment zo'n 30 kerken leeg. Een nieuwe bestemming voor de gebouwen vinden is moeilijk. De kosten zijn vaak hoog en projectontwikkelaars willen amper investeren. Er komt daarom een provinciale subsidiepot van vijf miljoen euro. De hoop is dat de kerkgebouwen daarmee worden gered van de ondergang. Voor 17 kerken komt nu geld. Voor elk gebouw is maximaal vijf ton beschikbaar. Bekijk HIER een reportage van Johan Hauser.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2014.03. Heren op het land.

De enorme groei van de Twentse textielindustrie tussen 1890 en 1920 stelde de gefortuneerde fabrikanten in staat om op grote schaal buitenplaatsen en landgoederen aan te leggen. Deze concentratie van fabrikantenbuitenplaatsen is bijzonder, typisch voor Twente, en zelfs uniek voor Nederland. De aanleg van de landgoederen van textielfabrikanten heeft een ongekende invloed gehad op het Twentse landschap. Naast de bouw van grote buitenhuizen waren de fabrikanten namelijk ook verantwoordelijk voor de aanleg van prachtige tuinen en uitgestrekte bosgebieden. Nog niet eerder is er een aparte uitgave over de (cultuur)historie van deze bijzondere landgoederen en buitenplaatsen verschenen.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014.02. Donatus verzekeraar van cultureel erfgoed.

Donatus, de grootste verzekeraar in ons land op het gebied van kerken en monumenten, biedt nu ook een verzekering aan voor leegstaande kerken. Het nieuwe product komt begin volgend jaar beschikbaar. Donatus ziet de trend dat het door de crisis langer duurt voordat leegstaande kerkgebouwen worden verkocht. ‘Ondertussen loopt een parochie of gemeente wel risico’s. Men moet nog steeds als een goed huisvader voor deze kerkgebouwen zorgen. Maar mocht zo’n gebouw uitbranden, dan is het niet zeker dat er tot herbouw zal worden overgegaan’, aldus de verzekeraar.

De nieuwe verzekering is speciaal bedoeld voor gebouwen die bij grote schade niet zullen worden hersteld. Rijksmonumentale kerkgebouwen komen niet aanmerking, zo wordt benadrukt. De verzekeringsvorm geldt ook alleen voor het gebouw. De verzekering dekt onder meer de extra sloop- en saneringskosten. Ook is men voortaan gedekt voor schade na storm, brand of blikseminslag. Het is volgens Donatus van belang ‘om het leegstaande gebouw wateren winddicht te houden’.

Meer informatie: www.donatus.nl

Nieuwsbrief Donatus: Klik HIER

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2014.01. Monumenten onderhouden.

Het boek Monumenten Onderhouden, samengesteld door specialisten van Monumentenwacht, behandelt de meest voorkomende historische constructies en materialen, gebreken en oplossingen. Interessant en praktisch bruikbaar voor zowel de leek als de vakman.

 

Ten opzichte van zijn voorganger uit 1998 is het boek iets dikker geworden. Weliswaar zijn er wat verouderde passages geschrapt, maar er is meer nieuwe informatie toegevoegd. De indeling is overzichtelijker geworden en de vormgeving is herzien. Een belangrijk deel van de inhoud is op hoofdlijnen gelijk gebleven. Dat is eenvoudig te verklaren: aan de geschiedenis, de aard, het gebruik, het onderhoud en het herstel van historische bouwmaterialen en constructies verandert niet zo veel. Waar echter nieuwe inzichten zijn ontstaan of nieuwe methoden zijn ontwikkeld, hebben die uiteraard een plaats gekregen in het manuscript. Geheel nieuw zijn de hoofdstukken over archeologische en groene monumenten. Het Boek is leverbaar voor de prijs van 17,95 (inclusief verzendkosten) via het bestelformulier op de website www.monumentenwacht.nl

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.06 Archeologische Rijksmonumenten.

Een informatiefolder van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed voor eigenaars, beheerder en gebruikers.

 

ARCHEOLOGISCHE RIJKSMONUMENTEN

 

 

2013.5 Cultuur Historische Atlas van Overijssel.

De cultuur historische atlas geeft inzicht in de verschillende aspecten van historisch erfgoed, buitenplaatsen, hirstorische infrastructuur, landschappen etc.

Klilk HIER om de Historische atlas te bekijken.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.4 Applas Overijssel nu beschikbaar

De Applas is een interactieve AP die verkrijgbaar is via op Android en IPad en geeft beleidsinformatie over stad en streek in Overijssel. In de Ap kun je tientallen kaartlagen bekijken. Kijk naar de video demo van deze Ap van Enschede.

Klik HIER voor de video.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2013.3 Maken en brouwen in Twente

Twente is de maakregio bij uitstek, zo bleek tijdens de allereerste Maker Faire Twente op 23 en 24 november. Er kwamen een paar duizend bezoekers af op de bijzondere creaties en presentaties van zo'n 70 makers. Eregast was kunstenaar Theo Jansen, bekend van zijn wandelende strandbeesten van pvc-buizen. De 'Hazemeijer Generator', de prijs voor de meest eigenzinnige maker, ging naar het constructiespeelgoed van Infento. Ook de Twentse Bierbrouwerij, sinds 2008 gevestigd op het terrein Hazemeijer Hengelo, deed mee met de Maker Faire. Het Proeflokaal, het restaurant van de brouwer, verzorgde het 'Makers Diner', en het hele weekend kon het publiek een kijkje nemen in de brouwerij zelf.

 

Het gaat goed met de streekproducten van de Twentse Bierbrouwerij. Onlangs werd het 'Kliekenbier' uitgekozen tot beste donkere bier van Nederland. Dat is dan ook niet zomaar bier, maar samengesteld uit een waaier van graanproducten die overblijven in de brouwerij, vandaar de naam 'Kliekenbier'. Volgend jaar draait de bierwedstrijd om blond bier, dan doen de biermakers mee met hun 'Honingtrippel', die nu al in de vaten ligt te rijpen. Het mag duidelijk zijn; de Twentse bierbrouwers zijn lekkerbekken. Nieuwsgierig? Ga dan eens een hapje eten in het Proeflokaal, waar gerechten als 'beenham gegaard in bokbier' of 'uitgebeende boerderijhaan' op de kaart staan, geserveerd met een bijpassend biertje uit eigen brouwerij.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2013.2 Kringloopwinkel in Ketelhuis Losser

Op 3 december is in het Ketelhuis van de voormalige textielfabriek Van Heek in Losser een kringloopwinkel van maar liefst 1.300 vierkante meter geopend. Een langgekoesterde wens van de onderneemster en geboren Losserse Jeannet Kuyt-Huisintveld, is hiermee in vervulling gegaan. Zij wilde graag een winkel beginnen die hergebruik stimuleert, op een locatie die zelf ook hergebruikt wordt.

 

Het Ketelhuis is een rijksmonument uit 1928 en opgetrokken in gewapend beton. Het is een ontwerp van de bekende architect A. Beltman. In 2001 werd het grotendeels verwoest door een brand. BOEi kon het een paar jaar geleden voor een symbolisch bedrag overnemen en verder verval stoppen. De cascorestauratie is in 2011 grotendeels afgerond, de afgelopen maanden is het inbouwpakket en de aanpassing van het terrein uitgevoerd. Tijdens de verbouwing heeft het Ketelhuis als decor gediend voor onder meer een commercial voor ambachtelijk bier. Bekijk hier het filmpje.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2013.01 Monument blijft wettelijk beschermd.

Monumenten die door de overheid worden afgestoten, blijven wettelijk beschermd. Dat meldt de Rijksgebouwendienst.

Nadat bekend werd dat dienst 34 monumenten van de hand wil doen, ontstond angst dit de verkoop ten koste zou gaan van het onderhoud. Dat is niet het geval, stelt de dienst. Particulieren hebben de afgelopen twintig jaar honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd in het onderhoud van rijksmonumenten, zo informeert de overheid. Het Rijk heeft daar bovendien een half miljard euro bijgelegd. “Eerdere verkopen van rijksmonumenten aan particulieren hebben juist een nieuw leven aan het monument gegeven.”

 

Monumenten die door de overheid worden afgestoten, blijven wettelijk beschermd. Dat meldt de Rijksgebouwendienst.

 

Nadat bekend werd dat dienst 34 monumenten van de hand wil doen, ontstond angst dit de verkoop ten koste zou gaan van het onderhoud. Dat is niet het geval, stelt de dienst. Particulieren hebben de afgelopen twintig jaar honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd in het onderhoud van rijksmonumenten, zo informeert de overheid. Het Rijk heeft daar bovendien een half miljard euro bijgelegd. “Eerdere verkopen van rijksmonumenten aan particulieren hebben juist een nieuw leven aan het monument gegeven.”

 

Volgens de Rijksgebouwendienst laat het onderhoud van Rijksmonumenten niets te wensen over en staan ze er beter bij dan ooit. “Dat willen we zo houden.” Het verplaatsen van monumenten, of ze een commerciële bestemming geven, is niet toegestaan.

olgens de Rijksgebouwendienst laat het onderhoud van Rijksmonumenten niets te wensen over en staan ze er beter bij dan ooit. “Dat willen we zo houden.” Het verplaatsen van monumenten, of ze een commerciële bestemming geven, is niet toegestaan.

 

Cultureel erfgoed Enschede dé website met informatie over monumenten van Enschede.

een productie van Real Estate Advies.

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.