JURIDISCHE ZAKEN

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.

Zoeken

KienhuisHoving informeert

 

Branchegroep Cultureel erfgoed & Landgoederen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mw. mr. Chantal Kolk

 

Nederland kent veel cultureel erfgoed en landgoederen.

De branchegroep Cultureel Erfgoed en Landgoederen van KienhuisHoving richt zich op deze bijzondere objecten.

Het instandhouden van cultureel erfgoed en landgoederen is kostbaar. Voor het behoud en de exploitatie van cultuurhistorisch erfgoed en landgoederen is het daarom soms van belang dat nieuwe “economische” dragers worden gevonden en er nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld.

Die nieuwe functies op landgoederen, in kerken, industrieel erfgoed en overige monumenten passen echter niet altijd in het bestemmingsplan. Wij kunnen u behulpzaam zijn met een snelle bestemmingsplancheck. Door nieuwe regelgeving is het eenvoudiger om leegstaande gebouwen in afwijking van het bestemmingsplan (tijdelijk) een andere gewenste functie te geven. Daardoor ontstaan kansen voor transformatie van cultureel vastgoed en van landgoederen.

Bij de herontwikkeling van cultureel erfgoed is er vaak een samenwerking tussen verschillende partijen. Deze samenwerking kan op meerdere manieren worden vormgegeven, afhankelijk van de doelstellingen en wensen. Het cultureel erfgoed kan op verschillende wijzen in gebruik worden gegeven. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor het sluiten van een huurovereenkomst of voor het vestigen van een recht van erfpacht.

 

Wilt u goed beslagen ten ijs komen, belt u dan eens met onze advocaten of notarissen van de branchegroep Cultureel Erfgoed & Landgoederen. Een quick scan vooraf vergroot de (juridische) slagingskansen van een project aanzienlijk.

 

 

mr. Chantal Kolk

Kandidaat-notaris

 

T +31 (0)53 480 47 46

F +31 (0)53 480 42 95

Secretaresse: Jacqueline Brinkman

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst omschrijving artikel

Auteur

Publicatiedatum

Herontwikkeling cultureel erfgoed en landgoederen

Mw. mr. Chantal Kolk, Kienhuisn Hoving

2014.

Landgoederen & Natuurschoonwet

Mw. mr. Chantal Kolk & mr. Danielle Oosten, Kienhuis Hoving

2013.

Crowdfunding Cultureel Erfgoed en Landgoederen.

Mw. mr. Chantal Kolk & Mw. mr. Diana Gunck.

2015

De Erfgoed wet 2016

Mw. mr. Chantal van Mil

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERZEKERING

 

AUTEUR

ARTIKEL OMSCHRIJVING

PUBLICATIEDATUM

Stichting cultureel erfgoed Enschede

Dekking van roerende en onroerende zaken bij waterschade.

JULI 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.