SCHOONMAAKONDERHOUD

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.

Zoeken

Foto: In Het Veld Groep.

Schoonmaak, Catering & Housekeeping.

Onderwerp

Auteur

Datum

Gevelreiniging

In Het Veld Groep

Januari 2016

Kristaliseren natuurstenen vloeren

in Het Veld Groep

April 2016

Algen, mossen en kostmossen

in Het Veld Groep

Mei 2016

Graffity en monumenten

in Het Veld Groep

Augustus 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het reinigen van gevels vindt in toenemende mate plaats. Het zou een trend genoemd kunnen worden vanwege enerzijds de wens de schoonheid van het monument te accentueren en anderzijds de noodzaak een gevel van kladwerk en graffiti te ontdoen. In een klein aantal gevallen is er sprake van een instandhouding technische

noodzaak: het verwijderen van een verontreiniging die op termijn tot schade van gevelmateriaal leidt.

Volgens de Monumentenwet 1988 zijn monumenten ouder dan vijftig jaar en zijn zij van algemeen belang om hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde. Gevelreiniging brengt in alle gevallen een zeker schaderisico met zich mee. Voor het uitvoeren van gevelreiniging – en het reinigen

van andere exterieurdelen – bij beschermde monumenten is daarom een vergunning ex art. 11 van de Monumentenwet 1988 vereist.

Dat bij het reinigen van een gevel tot op zekere hoogte ook sprake is van wijziging van het monument in fysieke en esthetische zin, benadrukt die vergunning noodzaak.

De ouderdom van een monument mag afgelezen kunnen worden. Het patina dat zich in de loop van de geschiedenis op de gevel heeft

gevormd, is een weerslag van de tijd en vormt juist een waarde die behouden dient te worden. Ook vage resten van een kleurige afwerking

die ooit de gevel sierde, maken deel uit van de geschiedenis van het monument en zijn daardoor een waarde bepalende factor.

 

Uit de praktijk blijkt dat als gevolg van reiniging regelmatig schade ontstaat. De noodzaak om te reinigen is meestal niet aanwezig. Wanneer er toch goede redenen bestaan om te reinigen, is het van groot belang voor het monument en het milieu dat de reiniging veilig en verantwoord wordt uitgevoerd.

 

 

 

 

 

 

 

Uitdagende witte buitengevels vragen om voortdurend onderhoud.

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.