MEERJAREN ONDERHOUD PLAN

 

MEERJAREN ONDERHOUD PLAN [M J O P ]

 

 

Een meerjaren onderhoud plan voor een monument is in meerdere opzichten van belang. Eigenaars van een monument zullen zich bewust zijn van de noodzakelijke instandhouding maar realiseren zich maar al te goed dat de exploitatiekosten van een monument vaak aanzienlijk zijn.

Opportunistisch onderhoud geeft vaak aanleiding tot aanzienlijke onvoorziene uitgaven die dan vervolgens weer worden uitgesteld.

Een meer planmatige aanpak is het opstellen van een meerjaren onderhoud plan [MJOP]

 

Wij adviseren het opstellen van een meerjaren onderhoud plan uit te besteden aan een gecertificeerde deskundige die een conditiemeting van het monument bepaald op basis van de NEN 2767 norm.

Wat hoort er allemaal te worden opgenomen in een meerjaren onderhoudsplan? Voordat u een meerjaren onderhoudsplan laat opstellen, is het belangrijk om onderzoek te doen naar alle aspecten die te maken hebben met het onderhoud van het monument.

 

Per monument verschillen natuurlijk de prioriteiten en uiteraard de beschikbare fianciele middelen die noodzakelijk zijn voor onderhoud. Reden genoeg om u deskundig te laten adviseren over prioriteitstelling van onderhoudzaken. Maar ook wet en regelgeving is veranderlijk en u zult als eigenaar van een monument inzicht moeten hebben welke konsekwenties dat mogelijk kan hebben. Arbo & veiligheidswetgeving zijn zeker voor monumenten die regelmatig zijn opengesteld van groot belang. Denk hierbij aan bijvoorbeeld brandveiligheidseisen en noodverlichting. Ook deze voorzieningen vragen om regelmatig onderhoud dat vaak wettelijk is geregeld.

 

Het overheidsbeleid is de laatste jaren vooral gericht op verantwoordelijkheid en zorgplicht van de gebouw eigenaar. [lees eigenaar van een monument]

Op de volgende pagina's zullen wij u meer informatie geven over het meerjaren onderhoud. Welke bijdrage u hier zelf aan kunt leveren en welke zaken u door externe deskundigen moet laten beoordelen.

 

Onderstaande documenten hebben betrekking op het Meerjaren Onderhoud Plan

 

 

 

Zelf een MJOP opstellen?

Wanneer u over voldoend deskundigheid en inzicht beschikt om een MJOP voor uw monument op te stellen kunt u gebruik maken van het bijgaande Excelblad.

In het Excelblad kunt u omschrijvingen en bedragen invullen die voor uw monument van toepassing zijn. Daarnaast kunt u op het derde werkblad een jaarlijks overzicht maken van uitgevoerde werkzaamheden.

De bedragen zoals vermeld in het eerste Excelblad worden op werkblad 2 weergegeven in een drietal grafieken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.

Zoeken

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.