BRANDVEILIGHEID

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.

Zoeken

Voor monumenteigenaars is brand wel het ergste scenario dat je beslist niet wilt meemaken. In de praktijk echter blijkt dat monumenteigenaars niet altijd even goed voorbereid zijn op een brand. Natuurlijk is brand niet altijd te voorkomen maar goed voorbereid zijn kan een brandschade tot een minimum beperken. Ook verzekeringstechnisch hebben monumenteigenaars een zorgplicht om preventieve maatregelen te nemen ter vookoming van brand.

In samenwerking met de Brndweer Enschede zal onze stichting met enige regelmaat aandacht schenken aan brandpreventie en de gevolgen die brandschade met zich mee kunnen brengen. Daarnaast hebben wij een rubriek met interessante literatuur over brandpreventie en onderzoek. Bijdragen van de Brandweer Enschede zijn tevens in deze database opgenomen.

 

Hebt u specifieke vragen over brandpreventie? stuur een mail naar info@cultureelerfgoedenschede.nl en wij zullen zo mogelijk in samenwerking met de Brandweer Enschede uw vragen beantwoorden.

Tekst omschrijving artikel

Auteur

Publicatiedatum

Brand in Monumenten

Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Juni 2012

Brandveiligheid in monumetale woongebouwen

Fire Safety Engineering HanzeHogeschool Groningen

Januari 2010

Brandveiligheid van rieten daken

SBR

2010

Het onderschoten monumentale rietdak

Het monumentale rietdak

2013

Protocol rijksmonumenten

Interne handleiding voor de omgang met incidenten

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed

April 2013

Brandveiligheid en ontruiming kerkgebouw

Bond van Vrije Evangelische

Gemeenten in Nederland

Mei 2008

Brandveilige rieten daken . Roofs

Vakfederatie Rietdekkers

Juli 2010

Brandveiligheid voor Rijksmonumenten

Rijksdienst Cultureel erfgoed

Oktober 2014

Brandonderzoek Hotel de Draak

Instituut voor Fysieke veiligheid.

Februari 2014

Brandweer en cultureel erfgoed

Instituut fysieke veiligheid.& de Brandweeracademie.

Maart 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.