ONDERHOUD, BOUW & TECHNIEK

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.

Zoeken

 

Vergunningsvrije werkzaamheden aan Rijksmonumenten.

Bent u eigenaar van een rijksmonument of van een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht?

Wilt u het pand opknappen, verbouwen, uitbreiden of slopen? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Maar niet voor álle werkzaamheden.

Sinds 1 januari 2012 zijn onderhoudsklussen als het overschilderen

van deuren en ramen in dezelfde kleur, en het vervangen van slechte dakpannen vergunningvrij. En de bruine keukenkastjes en dito tegeltjes uit de jaren 70 mag u ook zonder vergunning vervangen. Maar het hele pannendak vernieuwen

mag weer niet. Waar ligt precies de grens? In deze brochure staat wat wel en niet zonder vergunning mag.

Klik HIER voor het informatieblad van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed.

 

 

Asbestdaken vanaf 2024 verboden.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen.

 

Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Ruim driekwart van deze asbestdaken is te vinden in de agrarische sector.

 

Inventarisatie.

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. Er komt hiervoor komt per 1 januari 2016 een subsidieregeling. Hiervoor is minimaal 75 miljoen euro beschikbaar.

Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden.

Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig gebeuren. Er geldt een plicht om gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest, voorafgaand aan een verbouwing of sloop.

Gezondheid en kosten.

De ministerraad heeft ingestemd met het verbod, dat is voorgesteld door staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

Daarnaast zorgt het opruimen van bij brand verspreide asbestdeeltjes zorgt bovendien voor hoge kosten.

Bron: Rijksoverheid.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Energieakkoord ook voor monumenten van toepassing.

 

Met het energieakkoord komt een duurzame energievoorziening een stap dichterbij. Bovendien levert het akkoord banen op en heeft het een positief effect op de energierekening van consumenten. Met die woorden tekende minister Kamp van Economische Zaken (EZ) 6 september 2013 namens het kabinet het zogeheten Energieakkoord. Het akkoord is een resultaat van maandenlange onderhandelingen onder leiding van de Sociaal Economische Raad (SER).

Meer informatie:KLIK HIER

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dakonderhoud & hemelwaterafvoeren.

 

De bladeren vallen, maar dat is niet de enige reden om juist in de herfst goten, regenpijpen, roosters, vergaarbakken, afvoerputten en andere onderdelen van afvoersystemen goed te inspecteren, te reinigen en zo nodig te (laten) herstellen.

 

In de loop van de zomer verzamelt zich allerhande natuurlijk en minder natuurlijk afval op daken en in goten. In de herfst komen daar de bladeren, takken en eventuele boomvruchten nog bij: kastanjes, eikels, dennenappels, vleugelnoten enzovoort. Zo kan het gebeuren dat goten in oktober en november vol zitten met een mengsel van zand, grond, vuil, mossen, bladeren, takjes en ander organisch materiaal, plus nog zwerfvuil. Het is van groot belang dat deze drab - want dat wordt het meestal - wordt verwijderd voordat afvoerroosters, -pijpen en -putten verstopt raken. In dat geval kan hemelwater namelijk in of langs muren gaan lopen, met vochtplekken, lekkages, schimmelvorming en houtrot tot gevolg.

Monumentenwachters controleren en reinigen goten, afvoeren, platte daken en andere relevante onderdelen altijd. Maar de bezoeken van Monumentenwacht vallen niet altijd in de herfst. En eigenlijk moeten goten en afvoeren ook in het voorjaar worden gecontroleerd. Daarom is het verstandig om óf zelf regelmatig de inspectie en reiniging ter hand te nemen óf hiervoor een afspraak te maken met Monumentenwacht (of een andere dienstverlener, zoals een glazenwasser of schoorsteenveger).

Denk er wel om dat steeds het volledige afvoersysteem wordt geïnspecteerd en zo nodig schoongemaakt. Dus niet alleen de goten, maar ook de diverse korte en langere afvoerpijpen, de vergaarbakken waarin verschillende pijpen samenkomen, de eventuele afvoerputten waarin de pijpen uitmonden en de roosters die zich op diverse plaatsen kunnen bevinden. Uiteraard moet water ook vanuit de afvoerputten goed afstromen, naar bijvoorbeeld de riolering.

Als regenpijpen eindigen op het maaiveld, al dan niet bestraat, zorg er dan voor dat het terreinoppervlak (en dus ook het water) vanaf het gebouw voldoende afloopt. Bestrating kan na verloop van tijd gaan verzakken en moet dan worden hersteld. Door spattend water en/of door beschadiging van afvoerpijpen kan voegwerk losraken en kan ook metselwerk schade oplopen. Oorzaak en gevolg moeten bijtijds worden verholpen.

Als u zelf aan de slag gaat, werk dan systematisch, verantwoord en veilig. Werk van boven naar beneden, en per zijde of ander begrensd gedeelte van het gebouw. Gebruik geen scherpe voorwerpen die goten en afvoeren kunnen beschadigen. En denk vooral om uw veiligheid. Gebruik betrouwbare ladders, plaats deze op een voldoende stroeve en draagkrachtige ondergrond, draag stevige schoenen en goede handschoenen en laat u tijdens het werken op hoogte niet afleiden.

Bron: Monumentenwacht.

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.