Home

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.

Zoeken

 

De N.V. Boekelosche Stoomblekerij (in 1888 opgericht door de zonen van Gerrit Jan van Heek) werd in 1965 overgenomen door Unilever (die het bij P. Fentener van Vlissingen & Co’s Katoenfabrieken N.V. voegde, later Texoprint). In 2004 stopt Texoprint de productie.In 1960 richt de Boekelose Stoomblekerij Boekelo Foliën op, die in 1965 een eigen fabriek krijgt op het naastgelegen terrein. Het latere Boekelo Decor sluit in mei 2011. Op het oude fabrieksterrein is in 2008 een nieuwbouwplan gerealiseerd “De Bleekerij”waarbij delen van het industrieel erfgoed zoals, de oude gevels van de textielgebouwen en de fabrieksschoorsteen bewaard zijn gebleven. In de oude portiersloge is de stichting Historische kring Boekelo, Usselo, Twekkelo gevestigd.

 

Info@cultureelerfgoedenschede.nl

 

POST ADRES;

STICHTING CULTUREEL ERFGOED ENSCHEDE

POSTBUS 689

7500AR ENSCHEDE

 

 

 

 

Wilt u periodiek onze

Nieuwsbrief ontvangen

geef HIER uw mailadres op.

Disclaimer

 

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- Deze website : Alle pagina’s van deze website waarop de disclaimer toepasselijk is.

- De uitgever: de bevoegde uitgever van deze publicatie: stichting Cultureel Erfgoed Enschede i.o. t.n.v. John Nijhuis.

- U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die deze publicatie gebruikt;

- De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

- Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op deze publicatie. Door de publicatie te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. Deze publicatie heeft geen commerciële intenties en is alleen voor privé gebruik toegestaan.

4. Op alle foto’s in deze publicatie berust geen auteursrecht. Lezer kunnen foto’s gebruiken voor andere, niet commerciële doeleinden.

5. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van deze publicatie regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

6. De uitgever verschaft de inhoud van deze publicatie in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en uitsluitend voor particulier gebruik bedoeld.

7. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze publicatie.

8. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de publicatie gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze publicatie de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de publicatie verzendt.

10. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen deze publicatie te gebruiken en/of van bepaalde diensten die in de publicatie zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de publicatie monitoren.

11. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van deze publicatie, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

____________________________________________________________________________________________________________

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.