Home

Wilt u periodiek onze

Nieuwsbrief ontvangen

geef HIER uw mailadres op.

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.

Zoeken

 

 

 

 

Landgoed Zonnebeek.

 

De stichting Cultureel Erfgoed Enschede is sinds 2013 actief op het gebied van cultureel erfgoed. Belangrijkste doelstelling van de stichting is het cultureel erfgoed binnen de gemeente Enschede meer onder de aandacht brengen van monument eigenaars, de Enschedese politiek en geinteresseerden in het cultureel erfgoed van Enschede.

Wij koesteren het cultureel erfgoed van Enschede en adviseren organisaties, instellingen en particuliere eigenaars van een cultureel of industrieel erfgoed op het gebied van instandhouding, exploitatie, subsidies en ontwikkeling. Deze website geeft een indruk van waar Enschede rijk aan is. Onze collectieve verantwoordelijkheid en rentmeesterschap dwingt ons om zorg te dragen voor historische gebouwen binnen de gemeente Enschede.

Hebt u vragen over deze website of wilt u nader advies neem dan contact met ons op via e-mail;

 

Info@cultureelerfgoedenschede.nl

 

POST ADRES;

STICHTING CULTUREEL ERFGOED ENSCHEDE

POSTBUS 689

7500AR ENSCHEDE

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

INDEX

 

Geraadpleegde bronnen / documenten;

 

 • 10 uitgangspunten voor het omgaan met monumenten. [federatie Welstand]
 • Het Oversticht, cultuurhistorische waardestelling februari 2011.
 • Katholiek Enschede.nl
 • Kreek Architecten. [M.Smid]
 • Architectuurgids van Enschede.
 • Lijst Rijks en gemeentemonumenten.
 • Heren op het land [Mascha van Damme]
 • Stadsarchief Gemeente Enschede.
 • Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker. [SHSEL]
 • Verleden met toekomst / 50 jaar stichting Edwina van Heek.
 • From Arkansas to the Netherlands. Emma Burton Burr Ewing & Edwina Burr Ewing van Heek. [William J. Crowley 1993]
 • Familiezoet, vrouwen in een ondernemerselite, Enschede 1800-1940.
 • Ayanoma productie video Sloop Velve & Lindenhof
 • Stadserf in een oogopslag. Auteur Wim Hesselink.
 • Het stadhuis van Enschede.
 • Enschede Ooit.

 

Met bijzondere dank aan onderstaande personen, organisaties en instellingen;

 

 • Mevrouw Annetje Gierman – van Heek. [Edwina van Heek stichting]
 • Mevrouw A. Holtkamp. [Boekelo]
 • Mevrouw Katherien Kolff, restaurateur st. Josef kerk.
 • Familie Assink. [Twekkelo]
 • Mevrouw Reysoo. [Enschede]
 • De heer Mathijs Punter.
 • De heer drs. J.A.[Alf] van Heek. [Enschede]
 • De heer H. van Heek [Enschede]
 • De Edwina van Heek stichting.
 • De heer Olaf Visscher, archivaris Edwina van Heek stichting.
 • De heer Ard Pongers.
 • Familie Morselt Broekheurne.
 • De heer Jan Geerlings Video. [Enschede]
 • De heer Joop van der Woning. [ Jacobuskerk Enschede]
 • De heer dr. A.H. Enklaar [Het Stroot]
 • Mevrouw drs. M.E.A. Enklaar [Het Stroot]
 • De heer Bernard van Heek, voorzitter van de Bertha Jordaan van Heek stiftung. Duitsland.
 • De heer J. Brummer. Initiatiefnemer Deurningerstraat verleden en heden.
 • Mevrouw mr. Chantal van Mil, Kienhuis Hoving advocaten & notarissen.
 • De heer ir. J.M. Pieper, video; Jacobuskerk en de Synagoge.
 • Aannemersbedrijf Gebr. Meijerink B.V. Lonneker.
 • De heer H. Kok, eigenaar landgoed Hooge Boekel in Enschede.
 • De heer B. Haer, adviseur monumentenloket gemeente Enschede.
 • De heer F. Roeloffzen.
 • De heer J. Achterberg, eigenaar van Het Elderinkshuis

 

Geraadpleegde websites.

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Disclaimer

 

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- Deze website : Alle pagina’s van deze website waarop de disclaimer toepasselijk is.

- De uitgever: de bevoegde uitgever van deze publicatie: stichting Cultureel Erfgoed Enschede i.o. t.n.v. John Nijhuis.

- U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die deze publicatie gebruikt;

- De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

- Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op deze publicatie. Door de publicatie te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. Deze publicatie heeft geen commerciële intenties en is alleen voor privé gebruik toegestaan.

4. Op alle foto’s in deze publicatie berust geen auteursrecht. Lezer kunnen foto’s gebruiken voor andere, niet commerciële doeleinden.

5. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van deze publicatie regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

6. De uitgever verschaft de inhoud van deze publicatie in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en uitsluitend voor particulier gebruik bedoeld.

7. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze publicatie.

8. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de publicatie gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze publicatie de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de publicatie verzendt.

10. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen deze publicatie te gebruiken en/of van bepaalde diensten die in de publicatie zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de publicatie monitoren.

11. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van deze publicatie, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

____________________________________________________________________________________________________________

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.